“Geri bildirim bir armağandır” mottosunu defalarca duymuşsunuzdur. Şirketler her sene Performans Değerlendirme Sürecini desteklemek için geri bildirim konusunda bir çok eğitim vermekte; çeşitli yarışma ve kampanyalarla beceri seviyesini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Geri bildirim modelleri üzerinde çalışılıp bir kaç sene de bir yeni uygulamaları kullanıma sunmaktadırlar.

Geri bildirim bir kaç temel beceriyi gerektirir. Bunların başında “dinlemek” gelir. Hakkında geri bildirim verilecek konunun spesifik örneklerle desteklenmesi çok önemlidir. Dengeli geri bildirim verilmesi esastır; yani 1 negatif geri bildirim 2-3 pozitif geri bildirim ile dengelenmelidir. Güvene dayalı bir ilişki kurulması da diğer önemli bir unsurdur. Bu prensipler uzayıp gider.

Bu yazımdaki amacım sizlere etkili geri bildirim verme becerilerini hatırlatmak değil. Çok daha temel bir şeyden bahsetmek istiyorum: Niyet.

“Güven Hızında Liderlik” ve “Güven Hızında Çalışma” eğitimlerimizde “kredibilite” kavramını ağaç metaforu* ile anlatıyoruz. Kredibilite kişisel bütünlük, niyet, kabiliyet ve sicil (sonuçlar) bütünüdür*. Kişisel bütünlük ağacın kökleri, niyet gövde, kabiliyet dallar ve sicil yapraklardır*. Bu ögelerin her biri ayrı ayrı önemli olmakla birlikte, bir an için kendi deneyimime ve gözlemlerime baktığımda, “niyet” benim için biraz daha öne çıkıyor.

Niyet derken şu soruyu sormak lazım: Gizli gündemin var mı?* Var mı? Emin misin?

Niyet esas amacınız veya gündeminizdir*. Bu doğrultudaki davranışlarınızdır*. Yani niyet tüm davranışlarınıza yön verir. Niyet bu kadar güçlü ise herhangi bir işe kalkışmadan önce niyetimiz üzerinde düşünüp onu şekillendirsek hiç de fena olmaz. Amacınızı 5 kere “neden” sorusunu sorarak sorgulayın, ve niyetinizi karşı tarafa da açıklayın. Açıklayın ki “ne”yin arkasındaki “neden” aşikar olsun*; daha şeffaf diyaloglar oluşsun.

Gelelim geri bildirime. Kaçımız bir geri bildirim görüşmesine başlamadan önce niyeti üzerinde düşünüyor? Eğer niyet karşımızdaki kişinin daha başarılı olmasına kalben yardımcı olmaksa geri bildirim modelindeki adımları uygularken göstereceğimiz özen, seçeceğimiz kelimeler, karşımızdakini dinleme ve anlama arzumuz ona göre şekillenecektir. Yok eğer insan kaynaklarının öne sürdüğü bir süreç adımını yerine getirmekse başka davranışlar içine girebiliriz. En kötüsü de bir kişiyi işten çıkarabilmek için geri bildirim kaydı oluşturmaya çalışıyorsak lafı karşımızdaki kişinin ağzına tıkamaktan tutun yanlı ve tutarsız gözlemlerle alt etmeye çalışmaya kadar bir dizi iyi niyetle bağdaşmayan davranış biçimi görmek mümkündür.

Demem o ki en gelişmiş geri bildirim modeline hakim olamayabilirsiniz. Ancak her iki tarafın faydasını amaçlayan, dinlemeye ve anlamaya hizmet edecek, güven aşılayacak niyetiniz varsa hiç korkmayın; en işe yarar geri bildirimi vermeye çok yaklaşmışsınız demektir.

*Güven Hızında Liderlik, Franklin Covey eğitim kitapçığından alıntıdır.

Oyayavuz

 

 

Oya Yavuz – Eğitmen – Koç