Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı 4.0


Bir kuruluşun çalışanlarının, sadece yarısının inisiyatif kullandığı, yarısından azının zor konularda açık ve dobra olduğu ve sadece üçte birinin kişisel iş hedeflerine sahip olup zaman planlaması ve performans gelişimi için uğraştığı göz önüne alındığında, o kuruluşun ödediği bedeli düşünün.

Kabul etmek gerekir ki kuruluşun etkililiği bireysel düzeydeki güçlü yönlerin ve çabaların sonucudur. Ne yazık ki, gün içinde karşılaşılan dikkat dağıtıcı durumlar, çakışan öncelikler, belirgin olamayan hedefler, zayıf iletişim ve güven eksikliği sayesinde yıpranmak ve odak noktasından uzaklaşmak kolaylaşır.

İş dünyasında, Dr. Stephen R. Covey’in en çok satanlar listesinde bulunan Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabındaki kanıtlanmış prensiplere dayalı olan eğitim, kuruluşunuzun sürdürülebilir üstün sonuçlar elde etmesi için çalışanların, yöneticilerin ve liderlerin daha yüksek bir etkililik seviyesine ulaşmaları amacıyla geliştirilmiştir. Katılımcılar, kanıtlanmış prensipleri uygulayarak verimlilikte artış, gelişmiş iletişim, güçlendirilmiş ilişkiler, artan etki ve kritik önceliklere odaklanma konularında pratik deneyim kazanırlar. Eğitim 30’un üzerinde ödül almış videolarla desteklenmektedir.

Dünyanın en iyi kişisel liderlik geliştirme çözümlerinden biri olarak bilinen Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı® 4.0 Programı, tüm zamanlarda geçerli olan üretkenlik prensiplerini modern teknoloji ve uygulamalar ile uyumlu hale getiriyor. Bir kişi her ne kadar işinin ehli olsa da, sürekli kendini geliştirip becerilerini zenginleştirmediği, kendi kendini etkin bir şekilde yönetemediği, etkili olamadığı, etkileşim kuramadığı ve işbirliği yapamadığı sürece sürdürülebilir bir başarı yakalayamayacaktır.

Bu unsurlar; birey, ekip ve şirket düzeyindeki üretkenliğin kalbinde yer alır. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı® 4.0 Programı üç farklı seviyede liderliği geliştirir:

1. Birey

7 Alışkanlık 4.0 Diyagramı

• Gelişmiş olgunluk ve verimlilik özelliklerini güçlendirme ve kendi kendini yönetebilme
• Keskin bir odaklanma ve özenli planlama ile kritik öncelikleri yerine getirme

2. Takım

• Ekip yönetimi, iş tatmin düzeyi ve işbirliğini artırma
• İletişim becerilerini geliştirme ve ilişkileri güçlendirme

3. Şirket

• Temel değerleri belirlemek ve etkili bir şirket kültürü oluşturmak için bir çerçeve belirleme
• Karakter ve yeterlik y.nünden örnek oluşturabilecek mevcut liderleri ve geleceğin liderlerini yetiştirme

Bu program bir sınıf düzeninde uygulanabileceği gibi internet tabanlı bir seminer halinde de sunulabilir. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı’nı sertifikalı olarak öğretebilirsiniz.