Güven Hızında Liderlik


Liderliğe güven Oluşturmak

Gereksiz tekrarlar, bürokrasi, sahtecilik ve hızlı işgücü devri, üretkenliği köstekler, kaynakları dağıtır, fırsatları harcatır ve markayı zedeler.  Diğer yandan, işyerinde güven tesis etmeyi işlerinin açık amaçlarından biri haline getiren liderler güveni stratejik bir avantaj olarak kullanıp büyümeyi hızlandırabilir, işbirliği ve uygulamayı iyileştirir ve paydaşlara sağlanan değeri yükseltir.

Öneri

Güvenin Hızında Liderlik, her düzeyden lideri kurumdaki güven boşluklarını belirleyip kapatma konusunda destekleyen, ileri derecede etkileşimli bir eğitimdir.  Kurumlar çok yüklü “Güven Vergileri” ödemek yerine “Güven Kâr Payı” elde etmeye başlar.  Güvenin hızında iş yapmak maliyetleri önemli ölçüde düşürür, sonuçları hızlandırır, kârlılığı ve etkililiği artırır.

Güvenin Hızında Liderlik Programı Hakkında

FranklinCovey’nin Güvenin Hızında Liderlik programı, liderlere aşağıdaki konularda yardımcı olur:

  • İşyerinde güven oluşturmayı belirgin bir amaç haline getirmek
  • Güven Katsayısı (tQ) Raporu ile, çalışanların liderleri ne kadar güvenilir bulduğunu anlamak
  • Farkında olmadan ödemekte olabilecekleri gerçek ve ölçülebilir Güven Vergilerini anlamak
  • Güven Vergisini, güvene dayalı ilişkiler kurulması yoluyla elde edilen Güven Kâr Payına dönüştürmek
  • Tüm önemli paydaşlarla Güven Hesapları Oluşturmak için eylem planları yapmak
  • Önemli bir kültürel etken olarak Güven Dili’ni kullanmak