Kuşaklar Genelinde Liderlik


Genel Bakış:

Liderleriniz kuşaklar arasındaki farkları kullanabiliyor mu?  Tarihte ilk kez işyerlerinde dört kuşak bir arada çalışıyor: Gelenekçiler, Nüfus Patlaması Kuşağı, X Kuşağı ve Milenyum Kuşağı.  Bunların her birinin bakış açıları, tarzları ve beklentileri farklı.  Bu farklar sık sık yanlış anlamalara, basmakalıp düşüncelere ve çatışmalara yol açıyor ama eskiden üç kuşağın sürtüşmesini gidermek için kullanılan yöntemler, dört kuşakla işe yaramıyor.  Liderler, işe odaklanabilmek için basmakalıpların ötesine geçip çatışmaları gidermek gerektiğini biliyorlar ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar.  Peki ya liderler çatışmayı ortadan kaldırmak yerine farkları olumlu yönde kullanabilirse?

Öneri:

Büyük liderler, her bir kuşağın benzersiz katkılarını kullanır ve işyerinde kuşak uçurumunun kapatılmasına yardımcı olur.

Bu dört saatlik liderlik geliştirme modülü, liderlere kuşaklar arasındaki farkları ayrıntılarıyla anlama imkanı verir.  Ancak büyük liderler farkları anlamakla kalmaz, bunları harekete geçirerek sorunlara daha yaratıcı çözümler bulmanın önemini kavrar, sağlam ve üretken diyalog kurulmasını sağlar ve takım üyelerinin azami katkıda bulunmaları için onların ilgilerini elinde tutar.

Eğitim Hakkında:

Sıradan bir farkındalık programının çok ötesinde olan Kuşaklar Genelinde Liderlik programı ile:

  • Günümüz işgücünde bulunan dört kuşağın arasındaki somut farklar öğrenilir.
  • İşyerinde dört ayrı kuşak bulunması nedeniyle sıradan yaklaşımların neden başarılı olmadığı ve nelerin başarılı olduğu anlaşılır.
  • Basmakalıpların iletişim ve bağlılığın önüne nasıl geçtiği öğrenilir.
  • Bir kuşağın tarzı veya bakışının diğer bir kuşağınkiyle ters düştüğü “sürtünme noktaları” çözüme kavuşturulur.
  • Referans kartlarında yer alan en yaygın on bir sürtüşme senaryosu işlenir ve sorunlara çözümler bulunur.
  • “Bütün insan” ile bağlantı kurarak tüm kuşaklardan takım üyelerinin benzersiz katkı ve yeteneklerini uygulamasına imkan sağlanır.
  • İlgi ve bağlılığın arttırılacağı noktaların bulunması için “Bütün İnsanla Bağlılık Konuşması” yapmak öğrenilir.
  • Yeni anlayışın işyerine uygulanması için 21 günlük bir uygulama planı takip edilir.