Satışı Kapamak


KAZAN-KAZAN SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN KARARLARI ETKİLEYİN

CSO Insights 2011 verileri bize gösteriyor ki altı satış sunumundan sadece bir tanesinin satışa dönme ihtimali %50’den fazla. Biliyoruz ki, birçok satıcı, en iyi satış profesyonelleri dahil, satışı aşağıdaki iki ortak nedenden dolayı kaybediyorlar.

1. Birçok satış sunumu müşteriye daha aktarılmadan satışı kaybettirmiş oluyor. Satıcılar, satışı kapatmaktan ziyade satış döngüsünü başlatmak için sunum yapıyorlar.

2. Satış sunumları bilgide zengin, kararda zayıf kalıyor. Sunumlar: “çok teşekkür ederiz”, “biz biraz düşünelim” ya da “aslında-sunumunuzu bizimle paylaşır mısınız?” cümleleriyle bitiyor. Ne yazık ki hiçbir karar alınmıyor.

Çözüm:

Doğru savunma becerileri, çözümünüzün, müşterinin ihtiyaç duyduklarına ve istediklerine nasıl yardımcı olacağını etkili bir şekilde sunmanızı sağlar.

En başarılı satıcılar neyi farklı yapıyor?

• Kazan-Kazan sonuçlarına ulaşma niyetiyle satıyorlar.
• Her müşteri toplantısına iyi karar vermek için gereken koşulları her müşteri toplantısı için hazırlar ve yaratır.
• Müşteriye tek taraflı izahlarda bulunmaya az müşteriyle beraber ona uygun çözümleri görüşmeye çok vakit ayırırlar.
• İyi karar verebilmek için basit ve güvenilir bir süreci takip ederler.