Proje Yönetimi Esasları


 

Henüz resmiyet kazanmasa da günümüz çalışanları, sessiz sedasız proje yöneticisi rolünü üstlenmeye başladı. Paydaşlar, projenin kontrolden çıkması, resmi eğitim olmaması
ve sürelerin yetersizliği gibi etkenler bir araya gelince, projenin başarısız olma olasılığını artırmakta ve bu da firmanın zamanına, mali kaynağına ve çalışanların moraline mal olmakta.

Bir ya da iki gün süreli bu çalışma oturumu sayesinde katılımcılar, projelerini tutarlı bir biçimde başarılı tamamlayacak, disiplinli bir süre. uygulayarak çalışabilecek ve resmiyet kazanmamış bu yetkiler konusunda uzmanlaşacaklar

İnsan + Süreç = Başarı

Proje yönetimi yalnız lojistik süreçleri yöneterek, proje ekibinin kazanmaya hazır olmasını beklemekten ibaret değil. Söz konusu “resmiyet kazanmamış yetkilere” ilişkin beceriler artık her zamankinden daha fazla önemli, bu nedenle ekip üyeleri de projenin başarısına katkıda bulunma konusunda her zamankinden daha fazla istekli oluyor!

Proje Yönetimi Esasları Uygulayıcının Pratik Rehberi, projelerin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli fikirleri, becerileri ve araçları tutarlı bir biçimde sunan bir settir. Bu içerik sanal bir sınıf yoluyla çevrimiçi olarak veya klasik sınıf ortamında sunulabilir. Bu çalışma oturumunun bir sonucu olarak katılımcılar şunları yapabilecek:Projectmanagement

TEMEL

• Tutarlı proje başarısı elde edilmesinin süreçler ve kişilere bağımlı olduğunu kavrama.

• Ekip üyelerine kusursuz uygulama için gerekli motivasyonu sağlayacak Dört Temel Davranışın gerçekleştirilmesi.

BAŞLANGIÇ

• Bir proje paydaşı belirleme.

• Net ve ölçülebilir proje hedefleri koyma.

• İyi tanımlanmış bir proje kapsam beyanı hazırlama.

PLANLAMA

• Proje risklerini tespit etme, değerlendirme ve yönetme.

• Gerçekçi ve iyi tanımlanmış bir proje takvimi hazırlama.

UYGULAMA

• Ekip üyelerine proje planları konusunda sorumluluk yükleme

• Tutarlı ekip güvenilirliği oturumları yürütme.

İZLEME & KONTROL

• Net bir iletişim planı oluşturma, bukapsama durum raporları ve proje değişikliklerini ekleme.

KAPANIŞ

• Proje ekibi üyelerinden katkı sağlayanları düllendirme ve takdir etme.

• Öğrenilen dersleri kayıt altına alarak projeleri resmi olarak sonlandırma.