Uygulamanın 4 Disiplini


İş Yönetimi Stratejisi

Kurumlarda birçok zaman harika stratejiler duyarız. Bu durum, yönetimi, hedefler ve hedeflere ulaşma konusunda umutlandırır. Ancak yıl sonu geldiğinde aslında strateji kadar güçlü bir uygulamanın yapılmadığını görüp bunun stresi ile yeni yılın bütçelerini yapar ve yapılmamış iş listesinin üzerine yenilerini ilave ederiz. 

Peki neden başarı bir çok iyi fikri/stratejiyi takip etmiyor? Daha az iyi fikirleri olan ama bizden daha başarılı olan şirketlerin/rakiplerin sırları nedir? Bunun tek cevabı var: Uygulama (Execution). Fikirleri hayata geçirmek bir disiplin ve bir metod gerektirir. Bazı şirketler bu disipline sahip olsa bile bazıları daha az sahip. 

Başarılı Liderlerle daha az başarılı Liderleri birbirinden ayıran önemli özelliklerden birisi de iyi fikirleri hayata geçirecek disiplinli uygulamalarıdır.

Öneri:

Bu klasik bir eğitim programı değildir. Hatta eğitim kısmı programın %40’ını oluşturmaktadır. Programın %60’lık kısmı şirketin gerçek verileriyle çalışılan workshoplar ve onların takip sistemleri üzerine çalışmalardan oluşmaktadır. Özetle bu program şirketin olmazsa olmaz hedefleri ile çalışılan bir danışmanlık ve kültür değişim programıdır.

Harvard Business School Profesörlerinden Ram Charan’ın 350 şirket üzerinde yaptığı bir araştırmanın üzerine inşa edilen bu program şirketlerin iş yapış ve büyük hedefe odaklama becerisini artıracak 4 ayrı ama birbirini tamamlayan disiplin üzerine inşa edilmektedir.

Program Hakkında:

Dünyanın tek Execution  ( Uygulama) odaklı olan bu eğitim / danışmanlık programı, şirketlere hedeflerine 4 disiplin üzerine inşa edilmiş yeni bir kültür ve iş yapış anlayışı getiriyor. Şirketlerin hedeflerine ulaşmada en büyük engel olan , günlük işlerin girdabında kapılmadan odakta kalmayı sağlayan sistem ve alışkanlık getiriyor.

Execution (Uygulama), 4 ayrı disiplin üzerine inşa edilen ve şirketin olmazsa olmaz hedeflerine ulaşma yöntemini bir bütün olarak ele alan etkili bir başarı kültürü oluşturma programıdır.      

1. Disiplin:

·       Olmazsa olmaz hedeflerin belirlenmesi ve diğer birimlerin hedeflerinin bu hedefler doğrultusunda belirlenmesi.

·       Hedeflerinin kontrolünün yapılması

2. Disiplin: 

·       Hedeflere nasıl ulaşılacağının planlanması

·       Hedefin gerçekleşmesine hizmet eden diğer hedeflerin tasarlanması

3. Disiplin: 

·       Hedefe giden yolu ölçmek için araçların geliştirilmesi

·       Etkili bir ölçüm sisteminin uygun prensiplerle inşa edilmesi

4. Disiplin: 

·       Hedef  takip toplantılarının planlanması

·       Toplantıların kalite ve verimlilik standartlarına uygun yapılması

Bu program 1+2 gün sınıf içinde uygulanır aynı zamanda şirketin kendi bünyesinde eğitim programı sonrasında yönetici destekleme koçluk programları ile danışmalık hizmeti devam eder.