Yöneticiler için 7 Alışkanlık


Genel Bakış

Kısa süreli başarılar elde etmek kolaydır. Ancak uzun süreli başarı, olağanüstü bir yöneticinin ekibinin potansiyelini ortaya çıkarabilmesine ve sürekliliği sağlayabilmesine yani bir “başarı hikayesi” yazmasına bağlıdır.
Yönetimsel olarak “Endüstri Çağı” yaklaşımı, çalışanların davranışlarını kontrol altında tutmak yönündedir. Bugün ise, tam tersine, “Bilgi Çalışanı Çağı” ekip üyelerinin tüm potansiyelini serbest bırakarak kendi katkılarını en iyi şekilde yapabilmelerine olanak sağlayan farklı bir yol talep etmektedir.

Öneri

FranklinCovey’in Yöneticiler İçin 7 Alışkanlık eğitimi, günümüz gezgin bilgi çalışanlarına liderlik için gereken temel ilkelere odaklanmaktadır.

Bu eğitim ile gerek yeni ve gerekse tecrübeli yöneticiler, çatışma/uyuşmazlık çözümü, öncelik belirleme, performans yönetimi, sorumluluk ve güven, uygulama, işbirliği oluşturulması, kişisel ve ekipsel gelişim gibi karşılaştıkları yönetim konularını/zorluklarını aşabilmeleri için araçlarla donanacaktır.

Eğitim Hakkında

FranklinCovey’in Yöneticiler için 7 Alışkanlık eğitimi, etkili liderlik temelleri üzerinde yoğunlaşan uygulama ağırlıklı bir çalışmadır.
Yönetim ekibinizin iyi sonuçlar yerine ”sürekli bir başarı hikayesi” yazması için odaklanan özgün ve yeni bir yönetim geliştirme yaklaşımıdır.