Danışmanlık


Şirketler birçok alanda  dışardan hizmet kullanmayı akıllıca buluyorlar.  Aslında bir açıdan Danışmanlık çözümleri de pahalı bir kaynağı içeri almak yerine belli bir dönem için o kaynağa yatırım yaparak hizmet, sistem kurulması ve süreç  iyileştirilmesi gibi çözümleri satın almak akıllıca oluyor 

Birçok İnsan Kaynakları üst düzey yöneticisi ve veya Genel Müdürler şirketin bir alanında değişiklik yapmak ve geliştirmek için bir kişiyi istihdam etmeyi pahalı bulıyorlar ve uzman kişilerden bir danışmanlık almayı birçok açıdan daha anlamlı buluyorlar.

Danışmanlık hizmetlerinden bazılar:

1. Yönetim danışmanlığı: Reorganizasyon, şirket birleşmeleri, Süreç Yönetimi, Kültür Değişimi, Vizyon Çalışmalarının yapılması

2. İnsan Kaynakları danışmanlıkları: İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulması Performans sistemi, Ücret sistemi, Yetenek yönetimi, Oryantasyon programlarının kurulması, eğitim ihtiyaç analizi ve  gelişim planlarının yapılması, Assessment ve assessment sonrası gelişim planının yapılması gibi birçok alana da İnsan Kaynakları sistemlerinin kurulup devredilmesi konusunda destek. 

3. Satış Yönetimi Danışmanlığı: Şirketlerin satış  ekiplerinin hedeflerinin belirlenmesi ve satış ekiplerinin güçlenmelerini sağlayacak danışmanlık  hizmetlerinin sağlanması, Düzenli toplantılar ve koçluk desteğiyle Satış yöneticilerinin hedef odaklı yönetmesinin sağlanması konularında danışmanlık hizmetinin sağlanması.