Finans Eğitimi Programları ve Önemi

Finans eğitimi, günümüzde olduğu gibi gelecekte de  işletmelerin ekonomik başarıları adına, stratejik hedef ve kararlarının yanı sıra doğru finansal yönetim kabiliyeti ve etkinliği ile bire bir ilişki içerisinde olacaktır. İşletmelerin geleceği adına etkili kararlar alabilmek için, finansal alanlarda yetki sahibi olmanın yanı sıra işletme yöneticilerine, ortaklarına, yatırımcılarına ve işletmeyi oluşturan bütün parçalara en doğru finansal bilgileri iletebilmek çok büyük değer taşımaktadır. Piyasa  şartları göz önüne alındığında  Finans kavramı hem şirketlerin gelecek planları hem de ayakta kalabilmek adına hayati önem arz eden bir hale gelmiştir.  Globalleşen dünya ve rekabet ortamında zarar görmeden ayakta kalmak demek Finans ile ilgili tüm kavramlara ve tecrübeye hakim olmak demektir.  Peki siz finans sektörü ile alakalı her şeye hakim ve yeterli bilgi birikimine sahip misiniz? Burada vermiş olduğunuz cevap eğer sizi tatmin etmiyorsa, FranklinCovey Finans Eğitimleri açıklarınızı hızlı bir şekilde kapamanıza ve tecrübe kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Finans Eğitimleri ile Kazanacaklarınız

 • Finans kavramının günümüz rekabetçi iş hayatında değişen rol ve görevlerini kavrayacak,
 • Temel finansal tablo analiz ve yorumlamalarına dair bilgi ve becerileriniz gelişecek,
 • Uygulamalı anlatımlar ile finansal analiz yöntemleri, bilanço okuma, finansal sistem, mali piyasalar ve mali araçlar, risk yönetimi, kurumsal finansman kavramlarında uzmanlaşacak,
 • Maliyet sistemleri hakkında derin bir bilgiye sahip olurken, maliyetlerin azaltılmasına dair yöntemler hakkında da geniş bir bakış açısı kazanacaksınız
 • Uzman eğitmenlerimizin iş hayatı tecrübelerinden faydalanacak,
 • Durum analizleri, değerlendirmeler ve topluluk çalışmaları ile öğrendiklerinizi kalıcı olarak saklayabilecek,
 • İş hayatında üst düzey rollerde görev alan finans yöneticilerinin konuşmaları ve tecrübeleri ile ufkunuzu arttıracaksınız.

Eğitim Başlıkları

 • Ekonomik Verileri Anlama ve Analiz
 • Simülasyonlu Finansal Yönetim
 • 100 Yıllık Yaşam: Ömürler Uzarken Nasıl Yaşayacak, Nasıl Çalışağız?
 • Kur Riski Yönetimi
 • Finansal Matematik
 • Şirket Değerleme Yöntemleri
 • Finansal Suçların Tespiti ve Yalan Anlama Teknikleri
 • Finans sektöründe karşılaşılacak tüm problem ve sorunların çözümü için gerekli olan analitik yaklaşıma sahip olarak, piyasanın ihtiyacı olan analiz yeteneklerine sahip profesyonel bir donanıma sahip olacaksınız.