Çalışma hayatım boyunca bir çok “çalışan bağlılık anketi” uyguladım ve sonuçların irdelendiği odak grup çalışmalarına ve aksiyon planlaması süreçlerine liderlik ettim. Özellikle üst yönetim ve birinci amir söz konusu olduğunda “güven” kavramı çalışan bağlılığını etkileyen çok önemli bir kavramının olarak gündeme geldiğine tanık oldum.

İçinde yer aldığım kurum kültürü çalışmalarında, özellikle “değerler” konuşulurken de “güven” kavramı her şeyin önünde, ön koşul olarak dile geldi.

Danışanlarım ile yaptığım çalışmalar sırasında bireysel değerleri konuştuğumuzda, sıkça rastlanan değerlerden birinin “güven” olduğunu gözlemledim.

Bunlar benim kendi kurumsal deneyimim sırasında rastladıklarım ve eminim hayatın nice başka alanlarında aynı kavram belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.

Peki “güven” nerede ve kimde başlar? Nasıl yol alır? Nerede biter? Yaşam eğrisi, yaşam ömrü nasıl seyreder “güven” in?

Her ilişki şeklinde farklı “güven” oluşturma stratejileri olabilmekle birlikte; çoğu zaman iki yönlü bir gereklilikten bahsetmek mümkün olsa da ben genellikle kişinin kendi etki alanına odaklanmasından yanayım. Kontrol edebileceğim, etki edebileceğim tek kişi ben’ im. O halde “güven” söz konusu olduğunda “ben” nasıl ve nerede yer alıyorum?

“Güven” den konuşurken Stephen M.R. Covey’den bahsetmeden edemeyeceğim. Covey konuya şu iki soru ile başlar ve bu iki sorunun temeli inşa ettiğine inanır.

  • Kendime güveniyor muyum?
  • Başkalarına, güvenebilecekleri birisini sunuyor muyum?*

Bu sorular bana bir çok başka soruyu çağrıştırıyor:

Kişisel bütünlük, niyet, kabiliyet ve sicil (sonuçlar) açısından kendimi nasıl değerlendiriyorum? Her biri ile ilgili geliştirici bir aksiyon alacak olsam bunlar neler olurdu? İlişkide olduğum taraflar,  sunduğum güveni sunmak istediğim şekilde algılıyorlar mı? Varsa algı farkı nerede oluşuyor ve bu konuda neler yapabilirim? Ne kadar şeffaflık yaratıyorum? Sorumluluk alıyor muyum? Sözümü tutuyor muyum? En önemlisi kendime verdiğim sözleri tutuyor muyum?

Stephen M.R. Covey’in mentorluğunda ilerleyecek olsak bize bir Kredibilite Manifestosu yazmamızı önerdiğini duyar gibi oluyorum. Kredibilite Manifestosu sizin, başkalarına güvenebilecekleri nasıl bir kişi sunduğunuzla ilgilidir. “Güvenilir bir insanım çünkü….” diye başlayan ve “güven” konusunda sunduklarınızı ve vaadinizi içeren, sizi bu konuda sorumlu tutan ve tamamen etki alanınızda olan konuları içerir.

Sizleri kendinize ait bir “Kredibilite Manifestosu” yazmaya davet ederek sözlerimi bitirmek istiyorum.

*Güven Hızında Liderlik, Franklin Covey eğitim kitapçığından alıntıdır.

 

Oyayavuz

 

 

Oya Yavuz – Eğitmen – Koç