#KazananKültür


İnsanların davranışlarını değiştirmek, bir örgütün kültürünü değiştirmekle eş değer. Biz, içsel motivasyonun güçlü bir kültüre yol açtığını düşünüyoruz. Güçlü bir kültürü olan kurumun tutarlı ve öngörülebilir bir büyüme sağladığını biliyoruz. Biz buna #Kazanankültür diyoruz.

Kültür nedir?

Kültür bir kuruluşta insanların kolektif davranışlarıdır. Konuşulan ve konuşulmayan değerler, standartlar ve sistemler arasındaki ilişkilerin doğasıdır. Çoğu zaman farkında olmasak bile kültür her zaman her eylemde ve her temasta var.

#Kazanankültür

Incompany ve Erasmus Üniversitesi’nin yapmış olduğu araştırmada çalışan memnuniyeti arttıkça karın da en az % 2.5 iyileştirme gösterdiğini açıklamıştır. Bu neden, yumuşak değerlerin arkasındaki sert bir gerçektir.

Biz ne yapıyoruz?

FranklinCovey, bu kültürün güçlendirilmesini veya iyileştirmesinde destek olur. Bizler, özel eğitim ve müdahaleleri sizlere sunuyoruz. Kuruluşunuz ölçülebilir ve kalıcı sonuçlar almasını sağlıyoruz. Bunu yapıyoruz, çünkü kültür 21. yüzyılın işletim sistemi haline geldi.

Eğer farkındalık oluşturmak  istiyorsanız güçlü kültüre sahip olmanız gerekmektedir.

Liderler anahtardır.

Çalışanlar arasındaki davranış değişikliği organizasyonda bulunan liderlerin tutarlı ve örnek davranışlar sergilemesinden geçer. Ancak o zaman eski kalıplar ve alışkanlıklar ortadan kalkacaktır. Sonrasında #Kazanankültür üzerinde çalışmalara başlayabilirsiniz.

Çalışanlar güvendikleri liderler olduğu zaman sadece iş ahlakı çerçevesinde kendi davranışlarını değiştirmeyi kabul ederler. Yöneticiler onlara, istenilen davranışları göstermeleri, farkındalık yaratmaları gerekmekte ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi doğrultusunda istenmeyen davranışlarda uyarmaları gerekmektedir.  Sadece o zaman şirkete olan bağlılıkları artar ve güven duyabilirler.

 

Sürdürülebilir iş anlaşmaları:

Kalıcı sonuçlar için günlük onaylama süreçlerine, kültürü ve ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaılmalıdır. Bunlar için;

  • Tutarlı çalışma anlaşmaları yapmak
  • Süreçlerden herkesi açıkça ve dürüstçe haberdar etmek
  • Konu üzerinde tartışmak ve arzu edilen davranışlar sergilemek
  • Güven ortamında, günlük bir süreç olarak, bu da diğerleri gibi bir konu haline gelecektir. Böylece söz konusu tartışmaların yükü azalacaktır.

Biz size bu yeni dili ve sembolizmi sunuyoruz. Bu, çalışanları daha fazla hayata bağladı ve yaşamaya da teşvik etti.

Sizin organizasyonunuzdaki #Kazanankültür?

Bilinçli bir seçim ve liderlerin anahtar rolleri ile,net bir yapı ve güçlü bir kültürü #Kazanankültürü ile gerçekleştirmek mümkün. Eğer bu #Kazanankültürü siz de kurumunuzda olmasını isterseniz bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz…