Koçluk


BİRE BİR YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Kurumsal Performansı artırmak üzere her lidere koçluk yapmak.

DURUM

Son araştırmalara göre beyaz yakalı çalışanlar haftada 50 veya daha fazla saat çalışmaktadırlar. Buna ilaveten her yıl 400 milyon iş seyahati yapılmakta ve birçok yönetici 5 yıl öncesine göre daha çok çalışmaktadır. Neredeyse herkesten “az ile daha çok iş yapılması” beklenmektedir. Yönetici, odağını korumalı, kilit ilişkilerini belirlemeli ve geliştirmeli, sonuca ulaşmalı ve tüm bunları yaparken aynı zamanda sahip olduğu en büyük değeri yani kendisini korumalıdır.

ÇÖZÜM

FranklinCovey’de, kendileri de kurumsal hayatta yöneticilik geçmişi olan koçlar, yöneticinin hayatının yoğunluğunu ve stresini anlar. FranklinCovey’in yönetici koçluğu, yöneticilerinizin üstün kişisel ve kurumsal performans göstermelerini sağlayacak yetkinliklerini geliştiren işbirlikçi bir süreçtir. Columbia Üniversitesi’nin oluşturduğu ve Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) benimsediği dünya modeli koçluk metodolojisini alıp FranklinCovey’in içeriği, metodolojisi ve araçlarıyla birleştirdik. Böylece liderleri, zaten içlerinde sahip oldukları potansiyeli gerçekleştirmeleri için yönlendirmekteyiz. Koçla çalışmaya başlayan yönetici, hedefine daha çabuk ulaşır; sorunları daha etkili bir şekilde halleder; performansa yönelik kritik eylemlere odaklanabilir hale gelir.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU SÜRECİ

FranklinCovey Yönetici Koçluğunun kapsamı:

  • Müşteri Ajandası- Arzu edilen sonuçları geliştirmek için fırsatları ve seçenekleri araştırmak
  • Açıklık- Hedefleri net belirlemek
  • Aksiyon- En önemli konular için harekete geçmek
  • Sorumluluk- Sürdürülebilirlik için yol haritası belirlemek
  • Strateji – Tasarlanan sonuçlara odaklanmak için bir plan oluşturmak
  • Potansiyel- Kişisel ve profesyonel potansiyeli en yüksek düzeye çıkarmak

İlk toplantı: Koçluk alacak yönetici ve koç 40 dakikalık bir tanışma toplantısı yapar. Bu toplantı sonucunda aradaki uyuma göre koçluk ilişkisiyle ilgili karara varılır.

Beklenti belirleme toplantısı: Yönetici ile koç, bir araya gelerek koçluk ilişkisinin kapsamını, hedefini ve süresini belirler. Bu aşamada değerlendirme araçlarının sonuçları, yöneticinin bağlı olduğu yöneticinin görüşleri ve beklentileri yol göstericidir. Yöneticinin çalışmak istediği konu başlıkları gerekirse İK ve yöneticinin yöneticisi ile paylaşılır.

Koçluk görüşmeleri: Koç ve yönetici, görüşme yerine ve zamanlamaya beraber karar verirler. Görüşme 50 dakika sürer. Süreç, duruma ve ihtiyaca göre 3 ile 12 ay arası sürer.

Sonlandırma: Belirlenen sürenin sonunda yöneticinin önceden görmesi ve onay vermesi koşuluyla kapanış raporu hazırlanır.

GRUP KOÇLUĞU

Kurumsal Performansı artırmak üzere gruplara koçluk yapmak.

DURUM

Teknoloji sayesinde çok hızlanan işler hayatlarımızı o kadar etkiledi ki insanlar hiç olmadıkları kadar bunalmış durumdalar. Yapılacak işlere gömülmüşler ve aynı zamanda da iş yapma kapasitelerinin tükendiğini hissediyorlar. Telaşlı ve kaygılılar, çalışırken stres yaşıyorlar ve çalışmazken de stres yaşıyorlar. Bu, kültürümüze işleyen ve kendimize güvenimizi ve neşemizi tüketen kısmen kalıcı olan kaygılı bir koşuşturma durumudur.

ÇÖZÜM

Grup koçluğu alacak kişilerin zorlandıkları alanlara yönelik koçluk yapılır. Grup koçluğu daha önce FranklinCovey’den alınan eğitimin takip koçluğu olabildiği gibi, ekibin durumuna ve ihtiyaçlarına göre de tasarlanabilir.

Columbia Üniversitesi’nin oluşturduğu ve Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) benimsediği dünya modeli koçluk metodolojisini alıp FranklinCovey’in içeriği, metodolojisi ve araçlarıyla birleştirdik. FranklinCovey’de, kendileri de kurumsal hayattan gelen koçlar, çalışanların karşılaştıkları durumları anlarlar ve bu modeli kullanarak katılımcıların üstün kişisel ve kurumsal performans göstermelerini sağlayacak yetkinliklerini geliştirirler.

GRUP KOÇLUĞU SÜRECİ

Kurum içinde ilgili birimlerle bir araya gelinerek grup koçluğu alacak kişilerin güçlü yanları ve zorlandıkları alanlar belirlenir. Gerekirse katılımcılar arasından seçilen küçük bir grupla ön görüşme yapılır. Grup koçluğunun kapsamına, üzerinde çalışılacak konulara ve önceliklere karar verilir. Kaç görüşme yapılacağı, görüşme süreleri ve sıklığı belirlenir.

Süreç sona erdiğinde değerlendirme yapılır ve ilgili paydaşlarla paylaşılır.