Ne yapacağınızı söyleyin ve sonra söylediğiniz şeyi yapın. Taahhütlerinizi dikkatli bir şekilde verin ve bunları ne pahasına olursa olsun gerçekleştirin. Taahhütlerinizi yerine getirmek onurunuzun bir sembolüdür. Size olan güveni kaybetmeyin. Hayata geçirmediğiniz bir taahütten çıkış yolunu PR’da aramayın.