Uzmanlıklarımız


Sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyoruz. FranklinCovey olarak size 7 alanda hizmet sunuyor ve destek veriyoruz: Liderlik, Güvenin Hızı, Verimlilik, Uygulama ( Execution), Fasilitasyon, Satış Performansı ve Eğitim. Her alanda tutumunuza, becerinize ve araçlarınıza göre bakış açınızı, yaratıcılığınızı ve araç setinizi geliştirmenizde destek oluyoruz.

  • Liderlik: Liderlik Modüler Serisi, günümüz liderlerine, bireylere ve 21. Yüzyıl kurumlarına büyüklüğe ulaşmada öncülük etmeleri için yeni bir zihniyet, yeni beceriler ve yeni araçlar sağlar. Tıklayın
  • Güvenin Hızı: FranklinCovey’in Güven’in Hızı Çözümleri, birey, takım, ilişkiler ve şirket düzeyinde güven duygusunun arttırılmasını sağlayacak süreçler geliştirerek, maliyetlerde azalma sağlar ve hızlı sonuç alınmasına yardımcı olur. Tıklayın
  • Verimlilik: Karar Verme, Dikkat ve Enerji Yönetimi Becerileri… Tıklayın
  • Uygulama (Execution) : Çalışanların yüksek öncelikli hedefleri ve bunlara nasıl ulaşılacağını, başarının nasıl takip edileceğini, sonuçların sorumluluğunun nasıl alınacağını anlamasına yardımcı olan pratik süreçler sunar. Tıklayın
  • Fasilitasyon: Fasilitasyon Becerileri, günümüzde her düzeydeki yöneticinin sahip olması gereken yönetim becerilerinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Tıklayın
  • Satış Performansı: Müşteriyi Başarıya Taşımak; bir Mantık, Beceri ve Metodoloji sürecidir. Tıklayın
  • Eğitim: Çocuklara, hayatlarının geri kalanı boyunca kullanabilecekleri bir beceriler bütünü kazandırıyoruz.  Tıklayın

“Her birimiz özbilinç becerisiyle doğar. Paradigmalarımız dışında durup onları inceleyebiliriz ve gerekirse onları değiştirebiliriz.” Stephen R. Covey