Uzmanlık Alanlarımız“Her birimiz özbilinç becerisiyle doğar. Paradigmalarımız dışında durup onları inceleyebiliriz ve gerekirse onları değiştirebiliriz.” Stephen R. Covey