Güven ÇözümlerimizGüven Hızında Liderlik

İşyerinde performansı yükseltmek liderliğe güven oluşturmakla sağlanır.

Güven Hızı Esasları

İşyerinde yeni bir güven kültürü oluşturmak…


Başarı Hikayesi


MALİYETLERİ AZALTMAK VE HIZLI SONUÇ ALMAK İÇİN GÜVEN İNŞA ETMEK…

Güven hava gibidir. Varlığını hissetmezsiniz, yokluğu ise öldürücü olabilir.

Eşi benzeri görülmemiş bir tedarik yetersizliği yaşayan ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan dünyanın en büyük gıda firmalarından biri, operasyon planının tamamını yeniden düzenleme be Kuzey Amerika’daki büyük marketlerin her birinde fiyat değişiklikleri gerçekleştirme ihtiyacını duydu. Normalde bu süreçler ilki için altı ay, diğeri için de 16 haftada tamamlanabilecek işlerdi. FranklinCoveyi’in Güven Hızı sürecini uygulayan şirketteki liderler, kendi takımları içinde bir güven kültürü oluşturarak çalışmalarını da hızlandırırlar.

Sonunda şirket, yalnızca iki hafta içerisinde yeni bir operasyon planı hazırladı ve beş hafta içinde de fiyatlandırmayı yeniden yapılandırdı. Şirket, planının da ötesine geçerek Amerika’daki en büyük markete sattığı ürünlerde iki haneli büyüme rakamları elde etti. Bu başarı, CEO’nun Güven Hızı programını seçiminden kaynaklanıyordu.

Hiçbir liderlik vasfı, düşük güvenirlilik sorununu telafi etmez. Bu nedenle her geçen gün daha fazla şirket, yetkinlik modellerine “güven” kavramını da ekliyorlar çünkü güven, strateji, inovasyon, işbirliği, performans, uygulama, başarılı çalışan ve müşteri sadakati gibi pek çok konuda etkili oluyor. Düşük güvenirliliğe sahip şirketler ise, ağır “Güven Vergileri” ödeyerek başarılı sonuç oranlarında düşüş yorucu bürokrasi, iş tatmini yitirmiş çalışanlar ve gittikçe artan maliyetler ile baş başa kalırlar. Bu süreçte işler de emekleme seviyesine düşer.

Güven, hassas ve toplumsal bir erdemden çok daha fazlasıdır. Belirli ve öğrenilebilir davranışlar ile şekillenen, ölçülebilir ve stratejik bir avantajdır. FranklinCovey’in Güven’in Hızı Çözümleri, birey, takım, ilişkiler ve şirket düzeyinde güven duygusunun arttırılmasını sağlayacak süreçler geliştirerek, maliyetlerde azalma sağlar ve hızlı sonuç alınmasına yardımcı olur.

FranklinCovey’in Güven Çözümleri ile liderler:

· Şirketlerindeki güven seviyelerini ölçer ve arttırırlar.
· Takımlar arasında güven inşa eden 13 Davranışı uygularlar.
· “Akıllı Güven” duygusunu takım üyelerine, tedarikçilere ve iş ortaklarına aşılarlar.


“Davranışlarımız ile düştüğümüz durumlardan, sözlerinizle çıkamazsınız.” Stephen R. Covey.


Diğer Çözümlerimiz