Uygulamanın 4 Disiplini (4DX)
Amaç
Hedef odaklı şirket kültürü oluşturmak için her seviyedeki liderin odaklanması gereken konularda netlik sağlamak ve şirketin performansını yükseltmek
İçerik
Danışmanlık programı kapsamında Harvard Business School işbirliği ile geliştirilen dört ana başlık üzerinde durulur. Bu program aynı zamanda Harvard Üniversitesi Ticaret Profesörü Ram Charan’ın yaptığı araştırmaların sonucunda ortaya çıkan strateji ve uygulama arasındaki boşluğun, şirketlerin performansını direkt etkilediği tespiti üzerine inşa edilmiştir.
Dört başlık:
  • Olmazsa olmaz hedeflere odaklan,
  • Süreç ölçütlerine göre hareket et (kaldıraçları belirle),
  • Zorlayıcı bir skor tabelası tut,
  • Ekibin birbirine hesap verdiği bir atmosfer yarat.
Kimler Katılabilir
Tüm seviyedeki liderler
İş Sonuçlarına Katkısı
  • Liderlerde hedef odaklı yönetme kültürünü oluşturma,
  • Performansı yüksek çalışanların daha görünür olmasını sağlama ve bağlılıklarını arttırma,
  • Şirketin iş sonuçlarında iyileşme,
  • Performans kültürünün şirketin tüm seviyelerine yerleşmesine destek olma,
  • Çalışanların sorumluluk bilinci ile hareket etmesini sağlama.
Önerilen Süre
Şirketin ihtiyacına göre tasarlanır. Bir danışmanlık programı olduğu için farklı dönemlerde farklı seviyelerdeki liderlerle buluşarak bilgi ve tecrübe aktarımı yapılır. Program koçluklarla birlikte yaklaşık 3 – 6 ay arası sürer.
Tam İçerik İçin Tıklayınız..