ETKİLİ TOPLANTI YÖNETİMİ

Amaç
Toplantı öncesi, esnası ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dair net kılavuzlar sağlamak, lider ve ekiplerin toplantılara harcanan zaman ve enerjiyi optimize etmesine destek olmak
İçerik
Birçok kurumda çalışanlar zamanlarının yüzde 40’ından fazlasını toplantılara hazırlanarak ya da katılarak geçirirler.
Eğitim kapsamında katılımcılar, bir toplantının planlama aşamasından başlayarak toplantı sürecini ve toplantı sonrası tüm takibi yapmayı öğrenirler. Eğitim boyunca katılımcılara verimli ve odaklı toplantı yönetimi için gerekli olan araçlar ve toplantı yöntemleri uygulamalı bir şekilde aktarılır.
Kimler Katılabilir
Toplantılarını daha kısa ve verimli hale getirmek isteyen herkes
İş Sonuçlarına Katkısı
  • Hedeflerle uyumlu toplantı yapma,
  • Kaynakları verimli kullanma,
  • Ölçülebilir toplantı sonuçları elde etme.
Süre
1 veya 2 gün
Tam İçerik İçin Tıklayınız..