GÜVEN İNŞASI ESASLARI

Amaç
Katılımcıların kişisel itibarlarını arttırmaları ve güven arttıran davranışlar oluşturmaları için yöntemler sunmak
İçerik
İş ve özel hayatta ilişkileri güven üzerine inşa etmenin gücü çok kıymetlidir. Eğitim kapsamında bireyler, ilişkilerindeki güveni geliştirecek pratik uygulamalar kullanır ve hayatlarında fark yaratacak bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak iki yöntem uygularlar.
Yöntemler:
  • Karakter ve yetkinliği geliştirme yoluyla itibar elde etme,
  • 13 yüksek güven davranışı sergileme.
Kimler Katılabilir
Güven ilişkisi inşa ederek başarıya ulaşmak isteyen herkes
İş Sonuçlarına Katkısı
  • İlişkilerdeki güveni arttırarak kurumların verimliliğini arttırma,
  • Kurum kültüründe güvensizlikten kaynaklı stresi azaltma,
  • Hedef odaklı güven temelli davranışlar oluşturma.
Süre:
1 gün (Program istendiği takdirde takip eğitimleri ve grup koçlukları ile desteklenir)
Tam İçerik İçin Tıklayınız..