FranklinCovey’e hoş geldiniz…

İş dünyamızın karşılaştığı zorlukların başında değişim, değişimi yönetmek ve verimliliği arttırmak geliyor. Bu sorunun çözümü ise çok basit, insan davranışlarında kalıcı etki yaratacak değişimler oluşturmak…

Stephen R. Covey ve Hyrum Smith, FranklinCovey’i kurmadan önce değişim ve verimlilik için insan davranışlarında kalıcı etki yaratacak değişimlere ihtiyaç olduğunu tespit etmişler ve bu doğrultuda hem kurumlara hem de bireylere yardım etmek için yola çıkmışlar.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda, uzun soluklu davranış değişimini sağlamak için yalnızca eğitimin yeterli olmadığını, bireylerin ve kurumların yeni düşünce biçimlerini benimseyerek, öğrendikleri yeni ve daha iyi olan davranışları alışkanlık haline gelene kadar uygulamaları gerektiğini görmüşler. Tüm eğitim ve danışmanlık kurgusunu da bu yaklaşım üzerine oturtmuşlar.

FranklinCovey Türkiye olarak, yedi kritik noktada (liderlik gelişimi, uygulama /execution, verimlilik, güven inşası, satış performansı, müşteri sadakati ve eğitim) kurumların ve bireylerin davranışlarını değiştirme konusunda yol gösterici rol oynuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz ve sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, iş ortaklarımızın güven inşa eden etkili liderler ile yüksek performans ve takım ruhuyla çalışan bireyler kazanmasına destek oluyoruz. Aynı zamanda kurumların tüm paydaşları için ölçülebilir ve gelişmiş sonuçlar üretebilmeleri amacıyla da kılavuz rolü üstleniyoruz.

Sizi de eğitimlerimizi ve danışmanlık hizmetlerimizi deneyimlemeye davet ediyoruz.

Sevgilerimle

Selda Bağlan