Açık konuşan liderler:
– Sıradan ve basit bir dil kullanırlar.
– Etkilemek için lafı çevirmez veya yanlış yönlendirmezler.
– Diplomatik ama açık bir dille gerçekleri söylerler.

Açık konuşan liderler, dinleyicilerine karşı hedeflenen mesaj konusunda nettirler, dikkat dağıtacak veya kafa karıştıracak hiçbir şeyi konuşmalarına eklemezler. Ekstra slayt kullanmazlar. Uzun coşkulu konuşmalara yer vermezler. Etkilemek veya göz korkutmak için büyük ve anlaşılmaz kelimeler kullanmazlar. Yanlış yorumlamaya veya tahmin etmeye alan bırakmazlar. Lafı çevirmekten mümkün olduğunca uzak dururlar.