Hiç eylemlerinize yanlış bir niyet atfedildiği oldu mu? Neden?

Pek çok kişi liderliği, politik oyunbazlık ve acımasız ilerleme savaşı olarak düşünür. Bu tip makyavelci tavırlar zamanla şeffaflığın, iş birliğinin ve güvenin yüksek olduğu kültürler inşa etme arzusuna evrildi.

Günümüzde, çok az insan bu tür bir gizlilik ve fırsatçı rekabet ortamında çalışmak istiyor. Konuşmalarda, özellikle de çekişmeli veya riskli konuşmalarda niyetimizi belirtmek, karşılıklı anlaşma değilse de karşılıklı anlayış yaratmak için çok önemlidir. Niyetimizi belirttiğimizde, güvenilir ve inanılır bir kaynak haline geliriz.

The Power Principle: Influence With Honor kitabının yazarı Dr. Blaine Lee’ye göre, “Çatışmaların tamamına yakını, uyumsuz ya da karşılanmamış beklentilerden kaynaklanıyor.” İnsanların duymasını ve görmesini amaçladığınız şeyin gerçekten de duyup gördükleri şey olduğundan emin olun. Siz ne kadar az net olursanız, onların kafalarındakinin net olmayışından da o kadar sorumlu olursunuz.