Amaç
Liderlerin başarısı için sürdürülebilir bir metodoloji sunmak ve liderlerin şirketi hedeflerine ulaştıracak güçlü davranışlar elde etmelerini sağlamak
İçerik
Liderlerin, en çalkantılı dönemlerde bile, başarıyı getirecek dört temel rolü (güven yay, vizyon yarat, stratejiyi uygula, koçluk yap) bulunur. Liderler kendilerini ve ekiplerini bu roller doğrultusunda yönettikleri takdirde etkili liderliğin altyapısını oluştururlar. Eğitim kapsamında, bu dört temel rolün hayata geçmesi ile ilgili araçlar ve pratik bilgiler sunulur.
Kimler Katılabilir
Orta ve üst seviye liderler
İş Sonuçlarına Katkısı
  • Sağlam bir güven kültürü inşa etme,
  • Kurumun vizyonu ile paralel bölümlere özel vizyonlar oluşturma,
  • Vizyonu hayata geçirecek stratejiler belirleme ve uygulamasını (execution) yapma,
  • Ekiplerine koçluk yaparak içlerindeki potansiyeli çıkarma ve bağlılığı arttırma.
Süre
3 gün veya her modülün birer gün uygulanacağı şekilde dizayn edilebilir. Program istendiği takdirde takip eğitimleri ve grup koçlukları ile desteklenir.
Tam İçerik İçin Tıklayınız..