Müşteri Bağlılığını Yönetmek

Amaç

Müşteri bağlılığını sürekli kılmak, bu amaçla hem çalışanların hem de müşterilerin kalplerini kazanmayı hedefleyen temel ilkeleri özümsemek ve liderlerin bu ilkeleri ekiplerine öğretebilecekleri yöntemleri kazandırmak…  

İçerik

Program kapsamında saha yöneticileri, müşterileri ve ekip üyeleri arasında sürdürülebilir bağlılık yaratmak için empati, sorumluluk ve duygusal emek ilkelerini önce kendileri yaşamayı sonra ekiplerine öğretmeyi ve onları desteklemeyi öğrenirler.

Kimler Katılabilir

Müşteri hizmeti sunan ekipleri yöneten liderler

İş Sonuçlarına Katkısı:

  • Empati, sorumluluk ve duygusal emeği özümseyen liderler,
  • Memnun ve sadakati yüksek ekip üyeleri,
  • Memnun ve sadık müşteriler.

Süre

2 gün

Tam İçerik İçin Tıklayınız..