OLAĞANÜSTÜ VERİMLİLİK İÇİN 5 SEÇİM

Amaç
Çalışanların doğru öncelikleri belirleyerek yüksek verimlilik elde etmek için karar, dikkat ve enerji yönetimini sağlamak
İçerik
Eğitim kapsamında aşağıda belirtilen başlıklarda nasıl verimli olunacağı ve rekabette nasıl üstünlük sağlanacağı aktarılır.
  • Önemliye göre hareket et, acil olanlara koşturma,
  • Olağanüstüyü hedefle, sıradanla yetinme,
  • Büyük taşları yerleştir, çakıl taşlarıyla uğraşma,
  • Teknolojiye hükmet,
  • Ateşini besle sönüp tükenme.
Kimler Katılabilir
Yüksek verimliliğe ulaşmak isteyen herkes
İş Sonuçlarına Katkısı
  • Öncelikleri fark etme,
  • En yüksek getiriyi sağlayacak işlere odaklanma,
  • Enerji ve dikkati bu işlere yöneltme,
  • En iyi performansı bu işe aktarma becerisinde uzman olma
Süre
2 gün (Program koçluk ve takiplerle desteklenir)
Tam İçerik İçin Tıklayınız..