Potansiyeli Çoğaltan Liderlik 
Amaç
“Potansiyeli Çoğaltan Liderlik” programı ile liderlerin karşılaştıkları zorluklarla eldeki kaynağı maksimum fayda ile kullanmaları ve gizli potansiyeli keşfetmelerine yardımcı olacak yol haritaları hazırlanması amaçlanır.  
İçerik
Liderler her gün değişen ve sürekli gelişen iş hayatında birçok farklı zorlukla karşılaşır;
– Şirketin büyümesi gereklidir fakat yeni kişileri işe alabilecek kaynak yoktur,
– İyi elemanlar mevcuttur fakat kişilerin şirkete olan bağlılıkları azdır ya da tükenmişlik sorunu ile karşı karşıya olabilirler,
Eğitim programımız ile bu zorluklarla başa çıkabilmek için eldeki kaynağa odaklanıp ekip içerisindeki bilinmeyen kabiliyetler keşfedilir, daha iyi sonuçlara ulaşmak için potansiyel ateşlenir, teşvik ederek inovasyon desteklenir. “Daha İyi Sorular Sorun”, “Dehayı Arayın”, “Başkaları İçin Alan Yaratın” ve “Daha Büyük Zorluklar Sunun” temel adımlarından oluşan eğitimimizin sonunda liderler gizli kalmış potansiyelleri keşfedebilecekleri yöntemler ve yol haritası ile potansiyeli çoğaltan lider olma yolunda ilk adımlarını tamamlamış olur. 
Kimler Katılabilir
Liderlik konumunda olup etki alanı ile beraber ekibindeki gizli yetenekleri keşfetme ve potansiyeli açığa çıkarma isteğinde olan her bir kişi
İş Sonuçlarına Katkısı
  • Ekip içindeki gizli potansiyeli keşfederek yüksek değerli çıktılara ulaşma,
  • Ekip üyelerinin katkı sağlayan bir birey hissi ile ekibine ve şirketine olan bağlılığının ve motivasyonunun arttırılması,
Süre:
2 gün
Tam İçerik İçin Tıklayınız..