Satışı Kapama – HCS

Amaç

Satış profesyonellerinin müşterilerin ihtiyaç duyduklarına ve istediklerine nasıl yardımcı olacaklarını etkili bir şekilde sunmalarına yardımcı olmak.

İçerik

Program, satış profesyonellerinin kazan-kazan sonuçlara ulaşmak niyetiyle müşterilerini yönetip, satış kapama sürecinde etkili ve sürdürülebilir davranış değişikliği yaratmalarını sağlar.

Kimler Katılabilir

B2B satış profesyonelleri

İş Sonuçlarına Katkısı

  • Müșterilerin karar verme süreçlerine etki edebilme ve bundan yarar sağlamak için her bir müșteri aramasını dikkatlice planlama,
  • Mümkün olduğunca çok seçenek yaratmaktan nihai karara varacak seçenekleri azaltmaya geçme,
  • Toplantının sonunda müșterinin alması gereken bir kararı belirleme,
  • Kararın müșteri odaklı ve tek olduğundan ve “hayır”ın da kabul edilebilir bir cevap olduğundan emin olma,
  • Kararı mümkün kılan ispat noktaları geliştirme,
  • İtirazları tehdit olarak görmeme,
  • Üç parçalı yanıtı uygulama,
  • Her müșteri toplantısı öncesi iyi karar vermek için gereken koșulları etkileyen hedefli plan yapma,
  • Kazan-kazan sonuçlarına ulașmaya odaklanma,
  • Her müșteri toplantısı öncesi güçlü bir açılıș ve kapanıș hazırlama…

Süre

1 Gün

Tam içerik için tıklayınız!