Sunumda Avantaj Yaratma
Amaç
İzleyicilerin odaklarını korudukları ve vermek istenen mesajların doğru ulaştığı verimli sunumlar yapmak için bilgi ve becerileri geliştirmek… Çünkü boşa harcanan süreler, verimsiz toplantılar ve fırsat kayıpları… Bunların hepsi zayıf sunumlar yüzünden ortaya çıkar.
İçerik
Eğitim, katılımcıların devamlı olarak etkili ve başarılı sunumlar gerçekleştirilmelerine yardımcı olacak beş temel adımı içerir:
  • Sunumun temellerini tanımlama,
  • Güçlü bir mesaj oluşturma,
  • Etkili görseller tasarlama,
  • Mükemmel aktarım,
  • Pratik yapma…
Kimler Katılabilir:
Her seviyede çalışanlar
İş Sonuçlarına Katkısı:
  • Hedef odaklı ve verimli sunumlar yapma,
  • Dinleyicilerin dikkatini sunum üzerinde tutma,
  • Doğru sunum yöntemleri kullanma,
  • Sunumu doğru yapma…
Süre:
2 gün (Program istendiği takdirde koçlukla desteklenir)
Tam İçerik İçin Tıklayınız..