Ticari Zeka Gelişimi
Amaç
Finans bilgisi olmayan çalışanlara, şirketin para kazanma modelini anlamaları için nakit akışı, kâr marjı, devir hızı, büyüme, müşteri kavramları çerçevesinde temel finans dilini öğretmek ve çalışanların temel finansal göstergeler üzerinden aynı finans dilini konuşmalarını sağlamak…
İçerik
Eğitim, şirketin, rakip şirketlerin ve sektörün performansını, nakit akışı – kâr marjı – devir hızı – büyüme – müşteri olmak üzere beş ana kavram çerçevesinde değerlendirmeyi kapsar. İşletme gurusu Ram Charan’ın “What the CEO Wants From You? kitabından uyarlanarak hazırlanan eğitim sayesinde çalışanlar, şirketin büyümesine olan katkılarını gözle görüp, varlıklarının ve fonksiyonlarının şirket kârlılığına etkisini kendileri analiz ederler. Ayrıca çalışanlar, şirketin stratejik kararlarını veren CEO’nun dilinden çok daha iyi anlarlar; çalışmalarının katkısını CEO’ya daha net aktarabilme yetkinliğine ulaşırlar.
Kimler Katılabilir
Finans bilgisine ihtiyaç duyan ve bütçe yöneten çalışanlar
İş Sonuçlarına Katkısı:
  • Finansal tabloları daha iyi okuma,
  • Şirketi CEO gözü ile görme ve kararlar alma,
  • Pazarı ve rekabeti daha iyi anlama.
Süre
1 gün
Tam İçerik İçin Tıklayınız..