FranklinCovey CEO’muzdan Mektup

Büyük Hedefler Ortak Eylem Gerektirir

2000 yılında FranklinCovey’e katıldığımdan beri yüzlerce liderle karşılaştıkları en önemli zorluklar hakkında konuştum. Dünya son yirmi yılda çok değişmiş olsa da, liderler hala aynı temel zorlukla boğuşuyor: büyük şeyler başarmak için organizasyonlarındaki insanların yeteneklerini, enerjilerini ve yaratıcı potansiyellerini nasıl ortaya çıkaracakları.

Büyük, dönüştürücü hedeflere ulaşmak zordur. Bunun nedeni, organizasyon genelindeki kişilerin yeni şekillerde düşünmesini ve hareket etmesini gerektirmesidir. İnsanlar bir araya gelmeli ve daha önce hiç yapmamış olabilecekleri şeyleri yapmalıdır. Ayrıca açık, dayanıklı ve büyümeye istekli olmaları gerekir. Kısacası, büyük şeyler başarmak, ölçekte davranış değişikliği gerektirir.

Bu tür bir insan yeteneğine bir düğmeye basarak erişilemez. İnsanların en iyi çabaları gönüllüdür. Ve bu yalnızca kapsayıcılık, güven, iş birliği, üretkenlik ve yenilik yaratan ilkeler üzerine kurulmuş organizasyonlarda olur. İnsan etkinliğinin bu temel ilkeleri, tüm büyük başarıların temelini oluşturur ve organizasyonların bunlara şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır.

FranklinCovey’de, anlamlı davranış değişikliğinin içten dışa doğru gerçekleştiğinin farkındayız. İnsanların olayları farklı gördüğünde başlar ve ardından yeni performans seviyelerine ulaşmak için gereken şeyleri isteyerek yapmayı seçer. Bunu gerçekleştirmeye yönelik benzersiz yaklaşımımız – yaklaşık 40 yıldır şirketlerin zamansız etkinlik ilkelerine dayalı yüksek performans kültürleri oluşturmasına yardımcı olarak geliştirilen – FranklinCovey’i dünyanın en güvenilir lider şirketi haline getirdi.

Amacımız, Hedefinize Ulaşmanıza Yardımcı Olmak

Her zaman insanların ve organizasyonların değişmesine, büyümesine ve kendi büyük amaçlarına ulaşmasına yardımcı olma işinde olduk. Ve şimdi bunu her zamankinden daha etkili bir şekilde yapıyoruz. Geçtiğimiz birkaç yılda, kendi organizasyonumuzu iki önemli şekilde dönüştürdük.

İlk olarak, tüm şirketimizi müşterilere dört kritik alanda yardımcı olmaya odakladık: liderlik, bireysel etkinlik, kazanma kültürü ve strateji yürütme. Bunlar, her kuruluşun ve her okulun başarılı olmak için doğru yapması gereken dört şeydir.

kinci olarak, iki benzersiz abonelik teklifi oluşturduk: kuruluşlar için FranklinCovey All Access Pass ve okullar için Leader in Me. Bu çözümler, onlarca yıllık araştırmalara dayanan güçlü içeriği, çabalarınızı desteklemek ve yönlendirmek için uzman danışmanlardan ve koçlardan oluşan bir ekibi ve kolay devreye almayı sağlayan ve gerçek davranış değişikliğini yönlendiren bir teknoloji platformunu birleştirir.

Doğru Koşulları Yaratmak Herkese Fayda Sağlar

İnsanlar ve ekipler bir araya gelip önemli hedeflerin peşinden koşarken en iyi yeteneklerini ve becerilerini sunduklarında inanılmaz şeylerin gerçekleştiğini gördüm. Bunun gerçekleşmesi için gerekli koşulları yaratmak, bir liderin yapabileceği en zor şeylerden biridir, ancak hem performans hem de olumlu insan etkisi açısından tüm farkı yaratır.

İşimin en sevdiğim yanı, ilke merkezli liderlik yaklaşımımızın hizmet verdiğimiz müşteriler ve kendi ekip üyelerimiz üzerindeki etkisini görmek. Bunun bir “bütün insan” yönü var. İnsanlar sadece işteki rollerinde daha iyi hale gelmezler – daha iyi insanlar olurlar ve bu hayatlarının diğer her bölümünü etkiler. Bu etkiyi kendi hayatımda ve kendi ailemde yaşadım. 20 yılı aşkın bir süre önce beni FranklinCovey’e çeken şey buydu ve hala her gün heyecanlandırıyor.  

Paul Walker
CEO, FranklinCovey

FranklinCovey Türkiye ve Azerbaycan CEO’muzdan Mektup

FranklinCovey Türkiye’ye Hoşgeldiniz

İş dünyamızın karşılaştığı zorlukların başında değişim, değişimi yönetmek ve verimliliği arttırmak geliyor. Bu sorunun çözümü ise çok basit, insan davranışlarında kalıcı etki yaratacak değişimler oluşturmak…

Stephen R. Covey ve Hyrum Smith, FranklinCovey’i kurmadan önce değişim ve verimlilik için insan davranışlarında kalıcı etki yaratacak değişimlere ihtiyaç olduğunu tespit etmişler ve bu doğrultuda hem kurumlara hem de bireylere yardım etmek için yola çıkmışlar.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda, uzun soluklu davranış değişimini sağlamak için yalnızca eğitimin yeterli olmadığını, bireylerin ve kurumların yeni düşünce biçimlerini benimseyerek, öğrendikleri yeni ve daha iyi olan davranışları alışkanlık haline gelene kadar uygulamaları gerektiğini görmüşler. Tüm eğitim ve danışmanlık kurgusunu da bu yaklaşım üzerine oturtmuşlar.

FranklinCovey Türkiye olarak, yedi kritik noktada (liderlik gelişimi, uygulama /execution, verimlilik, güven inşası, satış performansı, müşteri sadakati ve eğitim) kurumların ve bireylerin davranışlarını değiştirme konusunda yol gösterici rol oynuyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz ve sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, iş ortaklarımızın güven inşa eden etkili liderler ile yüksek performans ve takım ruhuyla çalışan bireyler kazanmasına destek oluyoruz. Aynı zamanda kurumların tüm paydaşları için ölçülebilir ve gelişmiş sonuçlar üretebilmeleri amacıyla da kılavuz rolü üstleniyoruz.

Sizi de eğitimlerimizi ve danışmanlık hizmetlerimizi deneyimlemeye davet ediyoruz.

Sevgilerimle
Selda Bağlan

Request a Demo