Gizlilik Politikası

Değerli FranklinCovey Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Çözümleri A.Ş.

(FranklinCovey Türkiye) sitesi ziyaretçisi,

İş bu aydınlatma metni FranklinCovey Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Çözümleri A.Ş.’ye (FranklinCovey Türkiye) ilettiğiniz kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası (‘6698 Sayılı Yasa’) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun işlenmesi hususunda, 6698 Sayılı Yasa’nın 10. maddesi uyarınca sizlere karşı olan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Siz FranklinCovey Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Çözümleri A.Ş. sitesi ziyaretçilerince doldurulacak olan bilgi formunda: (i) kimlik bilgisi olarak ad, soyad ve unvan, (ii) iletişim bilgisi olarak iş ve cep telefon numarası ile e-posta adresi ve müşteri tarafından verilecek adres bilgisi verileri (i) Ürün / Hizmet Tanıtım/İletişim Çalışmalarının Yürütülmesi (ii) Ürün / Hizmet Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, (iii) Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (iv) Ürün / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, (v) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (vi) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amaçları ile FranklinCovey Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Çözümleri A.Ş. tarafından sadece yukarıda belirtilen amaçlarla ile işlenecektir. Sizden elde edeceği bu kişisel verilerin sair amaçlarla kullanılmayacağını, üçüncü kişi iş ortakları ile paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6698 Sayılı Yasa’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe göre İstanbul Caddesi Palms Residence No:10 G blok Daire:25 Göktürk İstanbul / TÜRKİYE adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.