Gizlilik Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

FranklinCovey Danışmanlık Eğitim ve Gelişim Çözümleri A.Ş. (“Şirket”) olarak, olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) ve ilgili mevzuatlar kapsamında kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine önem vermekteyiz. Bu kapsamda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun hareket etmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz ?

1. İnternet Sitesi Ziyaretleriniz

FranklinCovey Türkiye internet sitemizi ziyaretleriniz sırasında ile sitemizde yer alan İletişim Formlarını doldurmanız halinde tercihinize göre Ad Soyad, Unvan, Kurum Adı, E-Posta Adresi, Telefon, Mesaj Konusu şeklindeki kişisel verilerinizi,
• Bizlerle iletişime geçtiğiniz konular hakkında sizlere yardımcı olabilmek,
• Soru ve taleplerinizi cevaplayabilmek
• Görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi amaçlarıyla,
KVKK m.5/2’de yer alan bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işliyoruz. IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi işlem güvenliği bilgileriniz ise 5651 sayılı Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir. Ayrıca, web sitemiz bazı sosyal medya hesaplarına ilişkin bağlantılar içerebilmektedir. İlgili sosyal medya sağlayıcıların sembollerine tıklayarak sosyal medya hesaplarımıza ayrıca erişiminiz söz konusu olabilir. Söz konusu sosyal ağlar tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu bağlantılara erişmeniz halinde, ilgili sosyal medya sağlayıcı kuruluşlar tarafından yayınlanan gizlilik bildirimlerini ve kullanım şartlarını incelemenizi öneririz.

2. Müşteri ve Potansiyel Müşterilerimiz

Müşteri ve potansiyel müşterilerimiz olarak bizlere sağladığınız Ad Soyad, Unvan, Kurum Bilgisi, Telefon, E-Posta gibi Kimlik ve İletişim Bilgileri ile Müşteri İşlem Bilgisi kategorilerindeki kişisel verilerinizi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Teklif, sözleşme hazırlık ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerimiz ile mevzuattan kaynaklanan bilgi verme ve muhafaza yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
• Hizmetlerimize yönelik bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarının yürütülmesi
• Yasal uyuşmazlıklar bulunması halinde savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin takibi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla,
KVKK m.5/2’de yer alan bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olması ve bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. İşbu şartlar kapsamı dışında kalan tanıtım, bilgilendirme amaçlı ticari ileti gönderimi gibi spesifik hallerde ise açık rızanıza dayanıyoruz.

3. Eğitim ve Değerlendirme Süreçlerinde İşlenen Kişisel Veriler

FranklinCovey katılımcılarının mahremiyetine ve kişisel verilerinin gizliliğine son derece önem vermektedir. Değerlendirme süreçleri FranklinCovey Global Platformu üzerinden gerçekleştirilmekte olup katılımcılar ilgili platform üzerinden bizzat kayıt yaparak bilgilerini iletmektedirler. FranklinCovey gizlilik bildirimini buradan inceleyebilirsiniz. Değerlendirme süreçleri sonrası elde edilen bireysel sonuçların yalnızca değerlendirmeyi yapan kişiye ait olduğunu, şirketimizce bu sonuçların hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmadığını belirtmek isteriz. Değerlendirme ve eğitim süreçlerinde katılımcılar olarak şirketiniz ve tarafınızca bizlerle paylaşılan Kimlik, İletişim ve Müşteri İşlerm kategorisindeki kişisel verileriniz,
• Eğitim planlaması yapılması ve eğitimler hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılması
• Gerektiğinde eğitime ilişkin materyallerin tarafınıza ulaştırılması
• Eğitim ve danışmanlık hizmetleri süreçlerinin takibi
• Eğitim katılım belgelendirmeleri ile sertifikasyon süreçlerinin yürütülmesi
• Değerlendirme ve sonuç üretme süreçlerinin yürütülmesi ile raporlamaların yapılması amaçlarıyla,
KVKK m.5/2’de yer alan bir sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz; şirketimize tarafınızca veya çalıştığınız firma/kurum/kuruluş beyan edilen bilgilerin çalışanlarımızca sistemlerimize kaydedilmesi, telefon, iletişim formları, e-posta ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerinizi Hangi Taraflarla Paylaşabiliriz?

Tarafınıza ait kişisel veriler; yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesiyle sınırlı olarak iş süreçlerimizin yürütülmesinde destek aldığımız alt yapı ve hizmet sağlayıcı taraflar ile yine aynı amaçlarla hizmet aldığımız ve işbirliği yaptığımız profesyonel, danışman, kargo şirketleri gibi iş ortağı ve tedarikçilerimize ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verilerinizi gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ve yasal mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlarla paylaşabiliriz.
Eğitim ve değerlendirme süreçlerinde işlenen kişisel verileriniz hizmetimizi kullanan ve sizleri ilgili sürece dahil eden müşterilerimizle paylaşılabilmektedir. Ancak ilgili süreçte elde edilen bireysel sonuç raporlarının yalnızca değerlendirmeyi dolduran kişiye ait olduğunu, şirketimizce kendi talep ve/veya rızanız olmaksızın üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmadığını belirtiriz. Şirketimizce tüm nicesel ve sayısal yanıtlar kümeler veya ortalama şeklinde anonim olarak raporlanmaktadır.

6. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili kişi olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin soru ve taleplerinizi internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu kullanarak, “GÖKTÜRK MERKEZ MAH. İSTANBUL CAD. PALMS
RECİDENCE NO: 10 /4 İÇ KAPI NO: 15 EYÜPSULTAN/
İSTANBUL” adresimize bizzat elden veya noter vasıtasıyla gönderebilir vya da info@franklincovey.com.tr adresimize e-posta göndererek iletebilirsiniz. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

7. Politikalarımız Hakkında

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ulaşmak için tıklayınız.
Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na ulaşmak için tıklayınız.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Politikası’na ulaşmak için tıklayınız.

Request a Demo