KULLANIM ŞARTLARI

Bu site Franklin Covey Co.’ya (“FranklinCovey”) aittir ve onun tarafından işletilmektedir. Bu kullanım koşulları, burada sağlanan tüm hizmetler ve FranklinCovey Forumları (“site”) dahil olmak üzere bu sitenin sizin ve hesabınızın herhangi bir yetkili kullanıcısı tarafından kullanımı için geçerlidir ve bunları yönetir. Bu siteyi kullanımınız, bu kullanım koşullarına tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu kullanım koşullarına bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, bu siteye erişmeyin veya başka bir şekilde kullanmayın.

FranklinCovey, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu sitenin herhangi bir bölümünü veya bu kullanım koşullarını herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Bu kullanım koşullarında yapılan değişiklikler yayınlandığında geçerli olacaktır. Herhangi bir değişiklikten haberdar olmak için bu kullanım koşullarını periyodik olarak gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz. Bu kullanım koşullarında herhangi bir değişiklik yayınlandıktan sonra bu siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu siteyi kullanmadan önce FranklinCovey Gizlilik Politikasını gözden geçirin. Ek olarak, Franklin Covey’in sahip olduğu veya işlettiği belirli hizmetleri kullanırken, bu tür hizmetler için geçerli olan yayınlanmış tüm yönergelere veya kurallara tabi olacaksınız. Tüm bu yönergeler veya kurallar, işbu Kullanım Koşullarına referans olarak dahil edilmiştir.

1. SİTENİN KULLANIMI

FranklinCovey, bu Kullanım Koşullarına tam olarak uymanız koşuluyla, yalnızca kişisel kullanımınız için size bu siteye ve buradaki materyallere erişmeniz, bunları kullanmanız ve görüntülemeniz için münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak vermektedir. FranklinCovey, site kullanıcıları tarafından sağlanan içeriği incelemez. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, FranklinCovey sitedeki içeriği izleme ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak içeriği kaldırma hakkını saklı tutar.

Site kullanımınız ve burada sunulan Franklin Covey hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdakileri kabul etmektesiniz:

 • Sitenin anonimlik gerektiren veya bunu teşvik eden bir alanına katılmadığınız sürece, çevrimiçi iletişimlerde gerçek adınızı kullanın.
 • İftira niteliğinde, küçük düşürücü veya herhangi bir kişiyi ilgilendiren özel veya kişisel konuları ifşa eden herhangi bir mesaj gönderemez veya iletemezsiniz. Uygunsuz, müstehcen veya pornografik sayılabilecek herhangi bir mesaj, veri, resim veya program gönderemez veya iletemezsiniz.
 • Yetkisiz telif hakkıyla korunan metinler, resimler veya programlar, ticari sırlar veya diğer gizli mülkiyet bilgileri ve ihlal edici bir şekilde kullanılan ticari markalar veya hizmet markaları dahil olmak üzere başkalarının mülkiyet haklarını ihlal edecek herhangi bir mesaj, veri, görüntü veya program gönderemez veya iletemezsiniz.
 • Diğer kullanıcıların siteyi kullanmasına müdahale edemezsiniz.
 • Virüsler, solucanlar, “Truva atları” veya başka herhangi bir kirletici veya yıkıcı özellik içeren herhangi bir dosya gönderemez veya iletemezsiniz.
 • Sitenin amacı, sizi tartışmalı pozisyonlar almaktan veya popüler olmayan görüşleri şiddetle ifade etmekten caydırmak değildir. Ancak, zararlı, tehdit edici, küfürlü veya nefret dolu herhangi bir mesaj gönderemez veya iletemezsiniz.
 • Yardım talepleri, imza dilekçeleri, zincirleme mektuplar veya piramit şemalarıyla ilgili mektuplar gönderemez veya iletemezsiniz. Herhangi bir reklam, promosyon malzemesi veya sitenin diğer kullanıcılarından herhangi bir mal veya hizmet talebini, varsa, bu amaç için belirlenmiş alanlar (örneğin, sınıflandırılmış bir ilan tahtası) dışında gönderemez veya iletemezsiniz.
 • 10 veya daha fazla kişiye istenmeyen toplu e-postaları listeleyemez veya gönderemezsiniz
 • Hizmetin olanaklarını ve yeteneklerini, herhangi bir faaliyet yürütmek veya herhangi bir yasa dışı faaliyetin veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yapılmasını talep etmek için kullanamazsınız.
 • Siteden elde edilen hiçbir bilgi, yazılım, ürün veya hizmeti burada açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, teşhir edemez, icra edemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisanslayamaz, bunlardan türev çalışmalar oluşturamaz, devredemez veya satamazsınız.
 • Franklin Covey, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Salt Lake City, Utah’taki genel merkezinden kontrol edilen ve FranklinCovey Türkiye, Göktürk merkezinden yönetilen bu malzemelerin başka yerlerde kullanıma uygun veya mevcut olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz. Bu siteyi başka konumlardan kullanıyorsanız, yürürlükteki yerel yasalara uymaktan siz sorumlusunuz.

Franklin Covey, sitenin bu Kullanım Koşullarının ihlal edildiğini düşündüğü görüntüleri, metinleri veya diğer bilgileri veya medyayı yaymak için kullanılması durumunda uygun gördüğü şekilde işlem yapma hakkını saklı tutar.

2. ÇOCUKLAR TARAFINDAN KULLANIM

Site sadece yetişkinlerin kullanımına yöneliktir. Siteyle bağlantılı olarak Franklin Covey, çocuklara çevrimiçi tanıtım yapmaz ve 13 yaşın altındaki çocuklardan kasıtlı olarak kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi toplamaz.

3. TELİF HAKKI VE MARKA

Sitenin tüm içeriği ABD ve uluslararası fikri mülkiyet yasaları kapsamında korunmaktadır. Bu site Franklin Covey’in malıdır. © 2008 Franklin Covey Co. Tüm hakları saklıdır.

Franklin Covey ve lisans verenleri, Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası ve uluslararası yasalar ve sözleşmeler kapsamında, site ve sitedeki materyallerdeki telif hakkının ve tüm telif haklarının dünya çapında tek ve münhasır sahipleridir. Ziyaretçiler, telif hakkı sahibinin/sahiplerinin önceden açık yazılı izni olmadan sitede görünen hiçbir materyali kopyalayamaz, çoğaltamaz veya iletemez.

Bu Kullanım Koşullarında açıkça izin verilenler dışında, siteye erişiminizin ve siteyi kullanımınızın yürürlükteki yasanın izin verdiği sınırlar içinde olacağını ve burada bulunan herhangi bir materyali çoğaltma, çoğaltma, yeniden yayınlama, dağıtma veya indirme hakkınız olmadığını kabul edersiniz. FranklinCovey tarafından aksi kararlaştırılmadıkça sitede. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

İzin verildiği durumlarda, yalnızca kendi ticari olmayan kullanımınız için siteden materyal bölümlerini yazdırabilir ve indirebilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz: (a) makine tarafından okunabilen bir kopya, (b) bir yedek kopya ve (c) yalnızca ticari olmayan kullanımınız için siteden indirilen herhangi bir materyal parçasının bir basılı kopyası. Herhangi bir site materyalinin başka herhangi bir şekilde kopyalanması, yeniden dağıtılması, yeniden iletilmesi veya yayınlanması, Franklin Covey’in (aşağıda yer alan Franklin Covey Materyalinin Kullanımına bakın) veya siteye herhangi bir üçüncü taraf bilgi sağlayıcısının açık yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Siteden indirilen materyallerden herhangi bir mülkiyet bildirimini değiştirmemeyi veya silmemeyi kabul ediyorsunuz.

FranklinCovey adı ve logosu ile ilgili tüm ürün ve hizmet markaları ve sloganları, Franklin Covey’in hizmet markaları ve ticari markalarıdır. Sitede yer alan diğer tüm ürün ve hizmet markaları ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Franklin Covey’in veya üçüncü taraf ticari marka sahibinin önceden yazılı izni olmadan herhangi bir Franklin Covey veya üçüncü taraf ticari markasını, hizmet markasını veya logosunu kullanamazsınız.

4. KULLANICI BİLDİRİMLERİ

Bu siteye ilettiğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir materyal, bilgi veya diğer iletişim, gizli olmayan ve tescilli olmayan iletişim olarak kabul edilecektir. Gizlilik Politikasında belirtilenler dışında, Franklin Covey’in iletişimlerle ilgili hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Franklin Covey ve görevlendirdiği kişiler, iletişimleri ve burada yer alan tüm verileri, görüntüleri, sesleri, metinleri ve diğer şeyleri her türlü ticari veya ticari olmayan amaçla kopyalamak, ifşa etmek, dağıtmak, dahil etmek ve başka şekilde kullanmakta özgür olacaktır. Gönderiminizin kullanımıyla ilgili olarak herhangi bir tazminat ödenmeyecektir. Franklin Covey’in sağladığınız herhangi bir gönderiyi yayınlama veya kullanma yükümlülüğü yoktur ve Franklin Covey herhangi bir gönderiyi istediği zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak kaldırabilir.

5. SORUMLULUK REDDİ

Franklin Covey’in site aracılığıyla indirilebilen dosyaların virüs, solucan, Truva atı veya bulaşıcı veya yıkıcı özellikler gösteren diğer kodlardan arınmış olduğunu garanti edemeyeceğini ve etmediğini bildiriyoruz. Veri girişi ve çıkışının doğruluğuna yönelik özel gereksinimlerinizi karşılamak için yeterli korumayı uygulamaktan ve herhangi bir kayıp verinin yeniden oluşturulması için site dışında bir araç bulundurmaktan siz sorumlusunuz. Siteyi ve interneti kullanımınızla ilgili tüm sorumluluğu ve riski üstleniyorsunuz.

SİTE HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, SINIRLAMA OLMAKSIZIN TÜM AÇIK VE YASAL SORUMLULUKLAR AÇIKÇA REDDEDİLMİŞTİR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE FRANKLIN COVEY, SİTENİN VEYA SİTE ARACILIĞIYLA SAĞLANAN ÜRÜNLERİN, BİLGİLERİN VEYA HİZMETLERİN KUSURSUZ, VİRÜSSÜZ OLDUĞUNA DAİR HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDER VE GÜVENLİK, DOĞRULUK, ZAMANLILIK VE PERFORMANSLA İLGİLİ HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDER. BU WEB SİTESİNİ KULLANMANIZIN RİSKİ YALNIZCA SİZE AİTTİR.

HERHANGİ BİR DİJİTAL İÇERİĞİN FRANKLIN COVEY’E GÖNDERİLMESİNİN KENDİ TAKDİRİNİZ VE RİSKİ SİZE AİT OLARAK YAPILDIĞINI VE BUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARARDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZI ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ.

Site aracılığıyla veya genel olarak İnternette sağlanan tüm görüşlerin, tavsiyelerin, hizmetlerin, ticari ürünlerin ve diğer bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve kullanışlılığını değerlendirmek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Franklin Covey, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını veya sitedeki kusurların düzeltileceğini garanti etmez. Site ve sitede kullanıma sunulan herhangi bir yazılım, “mevcut olduğu gibi” sağlanmaktadır. Bu sitede yayınlanan belgeler ve ilgili grafikler teknik yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. Buradaki bilgilerde periyodik olarak değişiklikler yapılmaktadır. Franklin Covey ve/veya ilgili tedarikçileri, burada açıklanan ürün(ler)de veya program(lar)da herhangi bir zamanda iyileştirmeler ve değişiklikler yapabilir.

Bu sitedeki bazı bağlantılar, Franklin Covey’in sitesinden ayrılmanıza izin verebilir. Bağlantı verilen siteler, Franklin Covey’in kontrolünde değildir ve Franklin Covey, bağlantı verilen sitenin içeriğinden, bağlantı verilen herhangi bir sitenin içeriğinden veya bu sitelerdeki herhangi bir değişiklikten veya güncellemeden sorumlu değildir. Franklin Covey, size yalnızca kolaylık sağlamak için bağlantılar sağlar ve herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Franklin Covey tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Ayrıca, İnternet’in bazıları müstehcen olan veya sizin için saldırgan olabilecek düzenlenmemiş materyaller içerdiğini anlıyorsunuz. Bu tür materyallere erişme riskiniz size aittir. Franklin Covey’in bu tür materyaller üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

6. SINIRLI SORUMLULUK / ZARARLAR

FRANKLIN COVEY, İHMAL DAHİL OLMAK ÜZERE, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR KOŞULDA, SİTEDE VEYA SİTEDE GÖRÜNEN BİLGİLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İDDİA, YÜKÜMLÜLÜK, MASRAF VEYA ZARARDAN (GERÇEK, DOLAYLI, ÖZEL, ÖRNEK VEYA SONUÇSAL) SORUMLU TUTULAMAZ. FRANKLIN COVEY’E BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SİTENİN, SİTE MALZEMELERİNİN VEYA YAZILIMLARININ KULLANILMASI VEYA KULLANILMAMASI KONUSUNDA SORUMLU TUTULAMAZ.

FRANKLIN COVEY, SİTEDEKİ HERHANGİ BİR KULLANICININ VE REKLAM VERENİN VE/VEYA SPONSORLARIN HAREKETLERİ, İHMALLERİ VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDER. FRANKLIN COVEY’İN WEB SİTESİNDE VEYA ARACILIĞIYLA BULUNAN REKLAMCILARLA YAPILAN HERHANGİ BİR ALIŞVERİŞTEN YA DA SÖZ KONUSU REKLAM VERENLERİN WEB SİTESİNDE BULUNMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARARDAN SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

GEÇERLİ YASA SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA MUAFİYETİNE VEYA ÖRNEK, ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARA İZİN VERMEYEBİLİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA İSTİSNA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. FRANKLIN COVEY’İN SİZE KARŞI TÜM ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA NEDENLERİNE KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (SÖZLEŞMEDEKİ, İHMAL VEYA DİĞER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HAKSIZ DURUMLAR) HİÇBİR DURUMDA ERİŞİM İÇİN VARSA TARAFINIZDAN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI AŞMAYACAKTIR. BU SİTE VEYA SİTEDE SUNULAN HİZMETLERİ KULLANMAK BAZI DEVLETLER DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN MUAFİYETİNE VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BÖYLE DEVLETLERDE, FRANKLIN COVEY’İN SORUMLULUĞU YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜYLE SINIRLIDIR.

7. BU WEB SİTESİNDE MEVCUT YAZILIMA ÖZEL BİLDİRİM

Bu siteden kullanıma veya indirilmeye sunulan herhangi bir yazılım (“Yazılım”), ABD ve uluslararası telif hakkı kanunu dahil olmak üzere yürürlükteki fikri mülkiyet kanunları kapsamında korunmaktadır ve Franklin Covey ve/veya tedarikçilerinin mülkiyetindedir. Yazılımın kullanımı, Yazılımla birlikte gelen veya Yazılıma dahil olan son kullanıcı lisans sözleşmesinin (“Lisans Sözleşmesi”) hükümlerine tabidir.

Yazılım, yalnızca Lisans Sözleşmesine uygun olarak son kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere indirilebilir. Yazılımın Lisans Sözleşmesine uygun olmayan herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması veya yeniden dağıtılması açıkça yasaktır. Yazılım ve diğer teknoloji ürünleri, varsa, yalnızca Lisans Sözleşmesinin hükümlerine göre garanti edilir. LİSANS SÖZLEŞMESİNDE GARANTİ EDİLENLER HARİÇ, FRANKLIN COVEY VE BAĞLI KURULUŞLARI, YAZILIM VE DİĞER TEKNOLOJİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ OLARAK TÜM ZIMNİ GARANTİLER VE SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME KOŞULLARI DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM GARANTİLERİ VE KOŞULLARI REDDEDER.

8. TAZMİNAT

Sözleşmenin tarafınızca ihlalinden kaynaklanacak; Franklin Covey’i, memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, acentelerini, lisans verenlerini, tedarikçilerini ve siteye herhangi bir üçüncü taraf bilgi sağlayıcısını, makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere tüm kayıplara, giderlere, hasarlara ve masraflara karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmesini engellemeyi kabul ediyorsunuz.

Bu Kullanım Koşullarının hükümleri, Franklin Covey ve memurları, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, lisans verenleri, tedarikçileri ve siteye ilişkin herhangi bir üçüncü taraf bilgi sağlayıcının yararınadır. Bu kişi veya kuruluşların her biri, kendi adına bu hükümleri doğrudan size karşı ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

9. FESİH

Franklin Covey’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda kullanıcı adınızı ve şifrenizi, sitede oluşturulan herhangi bir hesabı veya herhangi bir forumun kullanımını sonlandırabileceğini ve sizin tarafınızdan gönderilen veya gönderilen herhangi bir içeriği herhangi bir yere atabileceğini ve kaldırabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Ayrıca FranklinCovey, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle herhangi bir forumu sonlandırabilir veya herhangi bir kullanıcının oraya erişimini sınırlayabilir veya kısıtlayabilir. Franklin Covey’in size önceden bildirimde bulunmaksızın bu işlemlerden herhangi birini veya birkaçını yapabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Franklin Covey’in bu işlemlerden herhangi birini gerçekleştirmesi durumunda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, siteye kayıt için gönderilen bilgiler ve gönderilen içerik dahil olmak üzere hesabınızla ilgili ve hesabınızla ilgili her türlü bilgiyi veya tüm bilgileri derhal devre dışı bırakabilir ve/veya silebilir.

10. TELİF HAKKI VEYA FİKRİ MÜLKİYET İHLALİ

Franklin Covey başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve kullanıcılarımızdan da aynısını yapmalarını isteriz. Franklin Covey, uygun koşullarda ve kendi takdirine bağlı olarak, tekrar ihlalde bulunabilecek kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakabilir veya sonlandırabilir.

Çalışmanızın sitede telif hakkı ihlali teşkil edecek şekilde kullanıma sunulduğuna veya siteyle bağlantılı olarak fikri mülkiyet haklarınızın başka bir şekilde ihlal edildiğine inanıyorsanız, lütfen Franklin Covey’in yetkili temsilcisi ile aşağıdaki bilgileri sağlayın:

(1) telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarının sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası;
(2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan çalışmanın veya diğer fikri mülkiyetin açıklaması;
(3) ihlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin Hizmet içinde nerede bulunduğuna dair bir açıklama;
(4) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
(5) ihtilaflı kullanıma telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyanınız; ve
(6) bildiriminizdeki yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibi olduğunuza veya telif hakkı veya fikri mülkiyet sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yapılmış beyanınız.

Franklin Covey’in telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet ihlali için bildirimlerinizi aşağıdaki iletiğim kanallına iletebilirsiniz;

İstanbul Cad. Palms Residence
No:10/4 İç Kapı:15
Göktürk / İstanbul 34050
E-mail: info@franklincovey.com.tr

11. FRANKLINCOVEY ALL ACCESS PASS® KULLANICILARI İÇİN TEK OTURUM AÇMA

Varsayılan olarak All Access Pass ® (“AAP”), kimlik doğrulama için benzersiz bir kullanıcı kimliği ve parola gerektirir. Uygulama, parola minimum uzunluk ve karmaşıklık parametrelerini zorunlu kılacak şekilde yapılandırılmıştır. FranklinCovey ayrıca, AAP’yi Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0’ı destekleyen Birleşik çözümler de dahil olmak üzere mevcut kurumsal SSO çözümleriyle entegre edebilen, merkezi olarak yönetilen bir çoklu oturum açma (SSO) yapılandırması sağlar. SAML kimlik doğrulamasını yapılandırmak, müşteriye iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirme olanağı da sağlar. SAML bağlantısı etkinleştirildiğinde, kullanıcı kimlik doğrulaması müşterinin SSO sistemi tarafından kontrol edilir ve parola karmaşıklığı ve uzunluğuna ilişkin sorumluluk yalnızca müşterinin SSO sisteminin sorumluluğundadır.

12. MUHTELİF

Bu kullanım koşulları, herhangi bir kanuni ihtilaf ilkesini yürürlüğe koymadan, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Hiçbir durumda ihtiyati tedbir veya diğer hakkaniyete uygun tedbir alma hakkınız olmayacaktır. Bu şartların herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olması halinde, söz konusu hüküm bu şartlardan ayrılabilir kabul edilecek ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

B. FranklinCovey Materyali Kullanımı

1. LİSANSLAMA

Çok kullanıcılı lisanslar ve Franklin Covey’in telif hakkıyla korunan materyallerini eğitim, öğretim ve yayma amacıyla dahili olarak satın alma ve kullanma fırsatları, Franklin Covey ile iletişime geçilerek edinilebilir. Lisanslama prosedürlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 0212 224 94 34 numaralı telefonu arayın.

2. İZİN

Franklin Covey materyallerini kişisel kullanımınız dışında sınırlı olarak kullanmak isterseniz, doldurulmuş bir İzin Talep Formu göndermelisiniz . Franklin Covey, her talebi duruma göre inceler ve talebinizi tamamen kendi takdirine bağlı olarak onaylayabilir veya onaylamayabilir. Lütfen talebinizin işlenmesi için 4-6 hafta bekleyin.

Talebinizi Amerika Birleşik Devletleri dışından e-posta ile gönderiyorsanız, talebinizi doğru kişiye yönlendirmemize yardımcı olması için lütfen konu satırında bunun bir “Uluslararası İzin Talebi” olduğunu belirtin.

C. DİĞER BİLGİLER

1. İSTENMEYEN ÖNERİLER/GERİ BİLDİRİM VE ÜRÜN FİKİRLERİ

İstenmeyen tüm öneriler, geri bildirimler ve ürün fikirleri, gizli olmayan bir temelde Franklin Covey’e iletilir. Tüm gönderimler, yukarıda belirtilen Kullanıcı Gönderimleri politikasına tabidir.

İSTENMEYEN ÖNERİLER / GERİ BİLDİRİM: Tüm önerilerinizi info@franklincovey.com.tr adresine gönderebilir ya da 0212 224 94 34 numaralı telefondan iletebilirsiniz.

UNSOLICITED PRODUCT IDEAS: Franklin Covey is not accepting new product proposals at this time.

D. KİŞİLER

Bu sayfada belirtilen şartlarla ilgili ek sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

(212) 224-9434
E-mail: info@franklincovey.com.tr

Request a Demo