Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Taahhüdümüz

Gönülden Başaranların İnşa Ettiği Bir Kültür

FranklinCovey’in Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Odak Noktası

FranklinCovey, kültür üzerine inşa edilmiş bir şirkettir. En güçlü ve en yenilikçi kültürlerin kasıtlı olarak farklı ekipler oluşturduğunu ve bu ekipler arasında bir aidiyet duygusu geliştirdiğini biliyoruz.

“Bireylerin ve organizasyonların içlerindeki mükemmelliği açığa çıkarmak” misyonumuzu gerçekleştirmek için FranklinCovey olarak kendi organizasyonumuz genelinde de çeşitliliği artırmaya, kapsayıcı bir kültür sağlamaya ve eşitliğe yatırım yapmaya kendimizi adadık. Dünya çapında 2.000’den fazla çalışanımız ve 150’den fazla ülkede sunulan içeriğimizle, misyonumuzu kendi içimizde de gerçekleştirmek hizmet verdiğimiz nüfus adına oldukça önemlidir.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, FranklinCovey’in temel misyonu ve değerleriyle güçlü bir uyum içindedir.

Belirttiğimiz üzere misyonumuz; tüm dünyadaki bireyler ve organizasyonlardaki mükemmelliği ortaya çıkarmaktır. Bu görevin özünde iki gerçek vardır. Birincisi, herkesin içinde bir büyüklük vardır. İkincisi, paradigmaların, ilkelerin ve uygulamaların uygun şekilde uygulanması yoluyla sistematik olarak serbest bırakılabilir olmasıdır.

Bu ilkelerden biri nasıl göründüğümüz, nereden geldiğimiz veya neye inandığımızın önemli olmadığı, harika olmamız için bize eşit fırsatların verildiğidir! Bu ilkelerden biri, nasıl göründüğümüz, nereden geldiğimiz veya neye inandığımız önemli değil, harika olmamız için bize eşit fırsatlar veriliyor! Eşitlik, adalet, potansiyel, sevgi ve insan onuru gibi ilkeleri benimsetiyor ve benimsiyoruz. Öğrettiğimiz uygulamalardan bazıları, önyargılarımızı fark edip daha iyi olabilmemiz için kendi farkındalığımızı inşa etmek, empati ve merak yoluyla bağlantılar geliştirmek ve zor zamanlarda cesur olmaktır. İçeriğimiz, insanların potansiyellerini azaltan engelleri kaldırmaya ve insanları ayıran duvarları yıkmaya odaklıdır.

FranklinCovey olarak, öğrenme programlarımızla desteklenen çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık girişimlerini yönetmek için müşterilerle her gün birlikte çalışıyoruz. Ve FranklinCovey’de kendi duvarlarımız içinde çeşitliliğe sahip bir iş gücü oluşturmanın ve çeşitliliği savunmanın başarımız için çok önemli olduğunu biliyoruz.

Quote PNG

“Çeşitlilik, her bireyin benzersizliğini kucaklamak ve bir aidiyet kültürü geliştirmek için yaptığımız günlük eylemlerimizin bir sonucudur.”

— Paul Walker, İcra Kurulu Başkanı

Çeşitlilik

FranklinCovey’e katılmaları için aktif olarak geniş bir insan yelpazesi arıyoruz çünkü farklı bakış açılarının daha güçlü ekiplere, daha güçlü bir kültüre ve çeşitli müşteri tabanımıza hizmet etmek için daha güçlü bir yeteneğe yol açtığını biliyoruz. Aradığımız çeşitlilik cinsiyet, ırk, etnik köken, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, milliyet, gazilik durumu, yetenek, din ve kültürel geçmişlerin yanı sıra farklı deneyimler, ilgi alanları ve düşünme biçimlerini içerir. Ayrıca, çeşitli üst düzey yetenekleri işe alıp ilerletmeye ve cinsiyet açısından dengeli, ırk ve etnik açıdan çeşitlilik gösteren bir liderlik ekibi geliştirmeye kararlıyız.

Eşitlik

İnsanların doğuştan yetenekli olduklarına ve mükemmelliği arzuladıklarına inanıyoruz. Düzenli katkı konuşmaları ve şirket içi mentorluk programları gibi girişimler aracılığıyla çalışanlarımızın başarılı olabileceği ve kariyerlerini geliştirme ve ilerletme fırsatlarına sahip olabileceği bir şeffaflık kültürünü teşvik ediyoruz. Ücret eşitliğini sağlamak için düzenli olarak denetlenen tazminat planları, yeni anneler ve babalar için doğum izni ve engelli bireyler için makul düzenlemeler gibi en iyi uygulamalar yoluyla mükemmelliğe ulaşmalarını engelleyen engelleri aktif olarak ortadan kaldırmanın yollarını arıyoruz.

Kapsayıcılık

Her FranklinCovey çalışanının kendisine saygı duyulduğunu, dahil edildiğini ve gerçekten değer verildiğini hissetmesini önemsiyoruz. Birlikte çalıştığımız her kişiye gerçek bir ortak gibi davranırız ve onların benzersiz bireysel düşüncelerini ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışırız. Lider eğitimi, çalışan kaynak grupları ve liderlik ve bilinçdışı ön yargı eğitimi dahil olmak üzere tüm içeriğimize sınırsız çalışan erişimi yoluyla bir içerme ve bağlantı kültürünü teşvik ediyoruz.

FranklinCovey’de Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık çabalarımızın ahlaki zorunluluğunun, stratejik uyumunun ve somut ticari faydalarının farkındayız. Büyük ilerleme kaydederken, FranklinCovey’in gönülden başaranların tercih ettiği iş yeri olmaya devam etmesi için devam eden öğrenimimize ve gelişmemize kendimizi adadık.

Request a Demo