Beyaz Yaka Hedefe Nasıl Ulaşacağını Bilmiyor!

28/08/2020

FranklinCovey Türkiye olarak “Hedeflerinizden Haberdar Mısınız?” temalı araştırmamızı 327 kişinin katılımı ile 21 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdik. Araştırmamızdan elde ettiğimiz bulgulara göre beyaz yakalı çalışanlar, şirketlerinin hedeflerinden haberdar ancak bunları nasıl hayata geçirecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip değil.

Hedefler Net

Araştırma kapsamında katılımcıların %87’si şirket hedeflerinin net olduğunu, %85’i de bu hedeflerin kendileri ile paylaşıldığını belirtti. Katılımcıların %89,6’sı yaptıkları işin şirkete katkısını bildiğini ve %83,7’si şirketin kendilerinden beklentisinin net olarak tanımlandığını aktardı. Buna karşın katılımcıların %50’si şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini paylaştı. 

FranklinCovey Türkiye ve Azerbaycan CEO’su Selda Bağlan’a göre, çalışanlar genellikle hedefleri bildiklerini düşünüyorlar. Oysa çalışanların kendi hedefleri olarak tanımladıkları genellikle görev tanımları oluyor. Dolayısıyla üst yönetim ile çalışanların hedefleri birbiri ile örtüşmüyor. Bu da gösteriyor ki şirketin ana hedefine hizmet edecek hedefler ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için ne yapılması gerektiği çalışanlarla düşük oranda paylaşılıyor. Bağlan’a göre bu durum çalışan motivasyonunu düşüren etkenlerin başında geliyor. Çünkü çalışan ne yapacağını bilemediği için kendi deneyimleri doğrultusunda hareket ediyor ve şirketin beklentisini karşılamadığı durumda da boşa efor sarf etmiş oluyor. Bu durum hayal kırıklığı yaratıyor ve motivasyonu düşürüyor.

Uygulama Net Değil

Gerçekleştirdiğimiz araştırmada, katılımcılar şirket hedeflerinin net olarak tanımlandığını belirtti. Ancak bu hedeflere ulaşmak için ne yapılması gerektiğini şirketlerin sadece %50’si çalışanlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.

151 kişi ve üzeri çalışanı olan şirketlerde,

*Müdür ve üzeri unvana sahip kişilerin %61,7’si

*Müdür Yardımcısı ve altı unvana sahip kişilerin %47,5’i

150 kişiden az çalışanı olan şirketlerde,

*Müdür ve üzeri unvana sahip kişilerin %57,5’i

*Müdür Yardımcısı ve altı unvana sahip kişilerin %31,3’ü hedefe ulaşmak için ne yapması gerektiğinin kendisi ile paylaşılmadığını söyledi.

Bağlan’a göre, araştırma gösteriyor ki hedefler konusunda aslında çalışanların kafası karışık. Bu nedenle şirketlerin olmazsa olmaz hedeflerini çalışanları ile açık bir şekilde tanımlamaları ve uygulamada ne yapılması gerektiğini aktarmaları gerekiyor. Böylece şirketin ana hedefine ulaşmadaki hızı artıyor. Net tanımlanan hedefler aynı zamanda hem çalışan memnuniyetini hem de aidiyetini yükseltiyor. Çünkü her bir çalışan, kazanmak istiyor ve kazanan takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyor.

Çalışan Sayısı Arttıkça Değerli Hissetme Oranı Düşüyor

Hedeflerin tanımlanması ve çalışanın bu hedefe olan katkısı net olarak anlatıldığında birey kendini daha değerli hissediyor. Araştırmamızda özellikle 150 kişiden daha az çalışanı olan şirketlerde çalışanın kendini daha değerli hissettiği ortaya çıktı. Katılımcıların %60’ı şirketinin kendisini değerli hissettirecek bir sisteme sahip olduğunu belirtti. 151 kişi ve üzeri çalışanı olan şirketlerde ise bu oranın %46’ya düştüğü gözlemlendi. Bağlan bu noktada, takdir sistemleri ile bu sürecin desteklenmesi gerektiğini vurguluyor ve klasik takdir sistemlerinin ötesinde tüm çalışanların birbirini takdir ettiği hesap veren bir sistem oluşturmak gerektiğini belirtiyor.

Pandemi Belirsizlik Oluşturdu

Araştırma kapsamında katılımcılar pandemi ile iş süreçlerinde belirsizlik yaşandığını aktardı (%57). %60’ı hedeflerin değişmesini belirsizlik nedeni olarak gösterdi. %17’si de hedefi olmadığı için belirsizlik yaşandığını aktardı. Buna ek olarak dünyadaki, sektörlerdeki, müşterilerdeki, çalışma şeklindeki belirsizlikler ile yönetimsel sorunlar da belirsizlik nedenleri olarak sıralandı.

Hedefleri Tanımlamak ve Takip Etmek Yeterli

Bağlan, araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, şirketin ana hedefleri ile çalışanların hedeflerini hizalamak, onlara yol göstermek ve KAZANAN KÜLTÜR oluşturmak için yapılması gerekenleri şu şekilde özetliyor:

1.Şirketin olmazsa olmaz hedeflerini net olarak tanımlayın,

2.Bu hedeflere etki edecek departman hedeflerini belirleyin ve paylaşın,

3.Her bir ekip için skor tabelası oluşturun,

4.Haftalık olarak ekiplerin birbirini kontrol etmesini sağlayın,

5.Takdir sistemi oluşturun.

Anket çalışması hakkında: Survey Monkey üzerinden online olarak yapılan araştırma, 21 Haziran  – 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında 327 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. %52 kadın, %48 oranında erkek katılımcının yer aldığı ankete ağırlıkla 20 – 49 yaş arası beyaz yakalı çalışan katıldı.

Raporun tamamı için tıklayın!