Amaç

Bireylerin kurduğu ilişki kalitesini arttırmaları ve kendilerini tanımaları için araçlar sunmak, aynı zamanda ilişki kurdukları kişileri doğru analiz etmelerini sağlamak

İçerik

Eğitimde duygusal zekanın dört boyutuna odaklanılır ve ilişki kalitesini arttıracak pratikler hayata geçirilir.

  • Kendinin farkında olma,
  • Kendini yönetme,
  • Sosyal farkındalık,
  • İlişki yönetimi.

Kimler Katılabilir

Tüm çalışanlar

İş Sonuçlarına Katkısı

  • Duygusal zekanın gelişmesi, iletişim kalitesinin artması
  • Anlama düzeyinin yukarı çıkması
  • Uzun soluklu ilişkiler inşa etme yeteneği

Süre

2 Gün

Tam İçerik İçin Tıklayınız!

Request a Demo