“Dijital Teknolojiler” eğitim ve webinarları kapsamında Yapay Zekânın tanımı, tarihi boyunca gerçekleşen önemli olay ve kişilere yer verdiğimiz; bu teknolojinin altında yatan Büyük Dil Modelleri (LLM) ve Nöral Ağlar gibi belli başlı kavramları incelediğimiz “Yapay Zeka Nedir? Nasıl Hazırlanmalıyız? ve dijital okuryazarlığın önemini kavratmayı amaçlayan “Veri Çağında Dijital Okuryazarlık” içeriklerini sizlerle buluşturuyoruz.

Kimler Katılabilir

Tüm çalışanlar

İş Sonuçlarına Katkısı

İçerik, çalışanların Yapay Zeka teknolojilerine teorik ve pratik giriş yaparak günlük iş çıktılarında operasyonel verim ve etkinliklerinin artmasına destek verir. İş süreçlerini yeniden gözden geçirmeye olanak sağlamasıyla beraber yalınlaştırma ve potansiyel kayıpların önceden engellenmesi yönünde farkındalık sağlar. Günlük tekrarlayan süreçlerde kişiye bağlılığın azaltılarak süreç odaklı olunmasını sağlar. Kurumsal hafızanın belirli durumlar sonrasında korunabilmesini amaçlar. Çalışanların rutin temposunu azaltarak daha katma değerli ve daha fazla iş geliştirme süreçlerine odaklanmasının sağlanmasını hedefler. Süreçlerde daha doğru karar almayı kolaylaştırarak daha hızlı ve etkili stratejiler geliştirilmesine olanak tanır.

Çalışanların dijital dünyadaki bilgiye erişim ve değerlendirme becerilerini geliştirerek iş süreçlerini daha verimli hale getirmelerine destek verir. Çalışanlar, doğru ve güvenilir bilgiyi hızlıca tespit edebildiklerinde, karar alma süreçleri daha bilinçli ve etkin olacaktır. Dijital güvenlik ve mahremiyet konularında bilgi sahibi olan çalışanlar, şirketin veri güvenliğine katkıda bulunarak olası siber tehditlere karşı önlem alabilir ya da aldırabilirler. Eğitim, çalışanların dijital araç ve platformları daha etkili kullanmalarını sağlayarak, iş süreçlerinde inovasyon ve yaratıcılıklarını artırır. Dijital okuryazarlık becerileri, çalışanların online iş birliği ve iletişim yetkinliklerini güçlendirerek, takım çalışmasını ve verimliliği artırır. Bilinçli dijital tüketim alışkanlıkları, çalışanların şirketin bilgi ve iletişim teknolojileri politikalarına uyumlarını artırır.

“Yapay Zeka Nedir? Nasıl Hazırlanmalıyız?” Tam içerik için tıklayınız.

“Veri Çağında Dijital Okuryazarlık” Tam içerik için tıklayınız.

Request a Demo