Amaç

Yapıcı ve yıkıcı davranışları oluşturan uyaranları, otomatik düşünce kalıplarını ve tetikleyicileri fark etmek, öz yönetim becerilerini de kullanarak zor durumlarla başa çıkabilme becerilerini kavramak ve tepki vermek yerine yanıt verme sürecine yönelmeyi sağlamaktır.

İçerik

Eğitim, zor durumlarda ve sonrasında çabuk toparlanabilmek, yaşanan stres ve sıkıntılarla, duygularını yöneterek, rasyonel düşünerek ve bilinçli davranış geliştirerek baş edebilme becerilerini geliştirir.

Program akışı aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:

    •Tepkilerimizi fark etmek
    •Duygusal Dayanıklılık ve Uyumlanma Becerisi
    •Bütünsel Yaklaşım İle Duygusal Dayanıklılık  

Kimler Katılabilir

Tüm çalışanlar

İş Sonuçlarına Katkısı

Duygusal Dayanıklılık eğitimi, çalışanların duygusal dayanıklılık seviyelerini yükselterek stresli ve belirsiz durumlarla daha etkili başa çıkmalarını sağlamayı amaçlar. Bilinçli farkındalık ve esnek düşünce becerileri üzerine odaklanarak katılımcıların zihinsel esnekliklerini artırmayı hedefler. Bu da yeni durumlara hızlı adapte olmalarını sağlayarak, iş süreçlerinde daha yaratıcı ve inovatif çözümler üretilmesine katkıda bulunabilir. Özetle eğitimin iş sonuçlarına etkisi sadece çalışanların kişisel iyilik haliyle sınırlı değil. Aynı zamanda iş performansı, takım etkileşimi ve iş yerindeki genel atmosfer üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir.

Süre

2 gün

Tam İçerik İçin Tıklayınız!

Request a Demo