Amaç

Deneyimli yöneticilerin, ekibine deneyimlerini aktarmaları için doğru yöntemi seçmelerini sağlamak ve deneyim paylaşımının etkisini arttırmak

İçerik

Bir liderlik yetkinliği olan mentorluğun üç aşamada elde alındığı bu eğitimde, bireyler hem kendi mentorluk becerilerini geliştirirler hem de koçluk araçlarına hakim olurlar.

  1. Değerler çalışması ve Transaksiyonel Analiz ile kendini tanıma
  2. GROW yöntemi ile hedefi aksiyona dönüştürme
  3. Kişinin gelişim yolculuğunda güven veren 11 davranış ve güçlü geri bildirim yöntemleri ile mentee’yi geliştirme

Kimler Katılabilir

Orta ve üst seviye liderler

İş Sonuçlarına Katkısı  

  • Çalışan gelişimi
  • Bir liderlik yetkiliği olan mentorluk ve koçluk becerilerinin gelişimi
  • Çalışan motivasyon ve bağlılığının artması ve performans artışı

Süre

2 gün (Program istendiği takdirde takip eğitimleri ve grup koçlukları ile desteklenir)

Tam İçerik İçin Tıklayınız!

Request a Demo