Yüksek Güven Yaratan Liderlerin 13 Temel Davranış

05/10/2022

Sizin için çok önemli, değer verdiğiniz ve hayatınızda olmazsa olmaz bir ilişkinizi düşünün. Bu ilişkiyi
bu kadar eşsiz yapan ne? Sizi sorgulayıp yargılamadan dinleyen, ne zaman desteğe ihtiyaç duysanız
yanınızda olan, sizi gerçekten anlamaya çalışan bu kişiyle aranızdaki ilişkinin temeli neye dayanıyor?
Bu temeli nasıl bu kadar sağlamlaştırdınız?

Bu soruların cevabını duyar gibiyim. Sürdürülebilir sağlıklı ilişkilerin en önemli kriteri olan; GÜVEN.
Kişisel ilişkilerimizde güven duyulan biri olmak ile ekip arkadaşlarının güven duyduğu bir lider olmayı
sağlayan davranışlar aslında tüm dünyada aynıdır… Bu davranışlar öğrenilebilir ve geliştirilebilir.
Güven yaratan bu 13 davranışı öğrenmek ve geliştirmek için tavsiye edilen yöntemlere bakmadan
önce gelin “güven hesabı” kavramını bir tanımlayalım.

Güven hesabı; bir ilişkide güven yaratan yani hesaba yatırım olarak değerlendirilen davranışlar ile
güveni sarsan yani hesaptan çekim davranışlarını biriktirdiğiniz bir banka hesabına benzetilebilir.
Örneğin dürüst olmak, adil olmak, yalan söylememek gibi davranışlar güven hesabına yatırım olarak
değerlendirilirken tam tersi olan davranışlar da güven hesabından çekim olarak düşünülür. Unutmayın
her ilişkide güven yaratmak için sergilenen yatırım davranışları ile güveni sarsan hesaptan çekim
davranışları kişiden kişiye farklılaşabilir. Yani her güven hesabı kendi içinde çok özeldir.

Bir başka önemli konu da aslında bu davranışların her ne kadar güven yaratacağı düşünülse de tersi
davranışların güveni çok daha fazla derecede sarsacağı gerçeğidir.
Bu 13 davranışın temeli karakter ve yetkinliğin bir kombinasyonu şeklindedir. İlk 5 davranış karaktere,
sonraki 5 davranış yetkinliğe ve son 3 davranış ta karakter ve yetkinliğin eşit oranda bir karışımına
dayanır.
Şimdi gelin bu davranışları biraz derinlemesine inceleyelim

KARAKTER BAZLI DAVRANIŞLAR


1.Açık Konuşun


Yanlış anlaşılmalara yol açmayacak kadar açık iletişim kurun… İletişim başlangıcında niyetinizi ortaya
koymak düşüncelerinizi de anlatmanızı kolaylaştıracaktır. Dürüst olun ve durum ne ise onu dile getirin.

Gerçeği çarpıtma, bilgi saklama ve insanları manipüle ederek yanlış izlenim yaratma tuzaklarına
düşmeyin.


2.Saygı gösterin.


Bu davranış saygı, adalet, iyilik, sevgi ve nezaket ilkelerine dayanır. Bunun tam tersi yani saygısızlık
hem iş hem de özel hayatta büyük bir sorundur. Bir de saygıyı yapmacık olarak göstermek veya daha
da kötüsü saygıyı sadece size herhangi bir fayda sağlayacak kişilere göstermek gibi güveni temelden
sarsacak davranışlar güven hesabında eksi bakiyeye düşmenize yol açar.


3.Şeffaflık yaratın


“İçi dışı bir olmak” kavramını içselleştirerek samimi ve gerçek olun. Bunun tersi, belirsizlik yaratmak ve
olayları olduğundan daha farklı göstermektir. Açık ve şeffaf olup gizli ajandaya sahip olmamak güveni
en hızlı pekiştirme yollarındandır.


4.Yanlışları Düzeltin


Herhangi bir yanlış yaptığınızda sadece özür dilemek yerine durumu telafi edecek bir şeyler yapın. Bu
davranışın tam tersi gurur ve ego yüzünden yanlışlarınızı savunup haklı çıkmaya çalışmak ya da
yanlışlarınızı örtbas etmektir. En sağlıklısı hızlıca özür dilemek, mümkün olan durumda telafi için
aksiyon almak ve alçakgönüllülük göstererek yanlışlarınızı düzeltmektir. Bu bir lider olarak ekibinizin
ayrıca saygısını kazanacağınız bir davranıştır.


5.Sadakat gösterin


Başkalarıyla ilgili düşünce ve yorumlarınızı onlar ortamda değilken paylaşmayın. Bu durum, kişilerin
arkasından konuşmuş olduğunuz algısı yaratır ve gerçekten de o kişiyle olan güven hesabınızdan
çekim yaptığınız anlamına gelir. Özellikle de o kişinin sizinle paylaştığı özel bir bilgiyi başkasıyla
paylaşıyorsanız…


YETKİNLİK BAZLI DAVRANIŞLAR


6.Sonuç üretin


Bu davranış özellikle yeni bir ilişkide güven yaratmak için çok kıymetlidir. Çoğunlukla sonuçları ölçmek
zor olduğundan öncelikle varmak istediğiniz sonuçları tanımlamak daha doğru olabilir. Geçmiş
sonuçları değerlendirerek, doğru zamanda doğru kaynakları kullanıp sonuca ulaşırken reaktif davranıp
bahane üretmeden durumla yüzleşiyor olmak güven yaratan kritik davranışlardır. Özellikle ekip
yönetirken lider olarak ekiple birlikte ürettiğiniz sonuçlar tüm ekibi performansa taşıyacaktır.


7.Sürekli Gelişin


Kendinizi iyileştirmek için sürekli öğrenin, gelişin ve yenilenin. Bu sayede çevrenizdekiler sizin hızla
değişen ortama başarıyla adapte olma yeteneğinize güven duyacaktır. Bunun aksi davranış sürekli
öğrenseniz de gelişme ile ilgili bir adım atmamaktır. Öğrenirken yanlışlar yapmaktan korkmamak,
yanlışlardan ders çıkarmak ve bu yanlışlarla baş edebilmek için yöntemler bulmak, inisiyatif kullanarak
gelişme adımları atmak güven yaratmanın önemli göstergelerindendir.


8.Gerçeklerle Yüzleşin


Zor durumları doğrudan, açıkça ele alın. Açık iletişim, sorunları hızlı, daha etkin çözmenizi sağlarken
diğerleriyle yaratacağınız sinerjiden dolayı yaratıcı yollar bulmanızı kolaylaştırır. Sorunları görmezden
gelmek diğerlerinin sizin dürüst olmadığınıza inanmasına yol açar.Lider olarak var olan problemleri
görmezden geldiğinizde ekibinizle olan güven hesabından ciddi bir çekim yapmış olursunuz. Bunun

yerine, rahatsız edici de olsa var olan sorunlarla cesaretle yüzleşip ele almaya çalışmak çok daha
fazla katkı sağlayacaktır.


9.Beklentileri netleştirin


Lider olarak beklentilerinizi netleştirerek varacağınız sonuçlar konusunda ekibinizle kazan-kazan
anlaşması yapın. Belirsiz ve netleştirilmemiş beklentiler güven sarsar. Beklentilerinizin anlaşıldığını
varsaymayın, ekibinizle tartışarak anlaşıldığından emin olun. Diğer taraftan üzerinde anlaşma
yaptığınız beklentileri ihlal etmekten de kaçının.


10.Sorumluluk alın


Güven yaratan liderler sorumluluk alırken başkalarına da sorumluluk vermekten kaçınmazlar. Bu
davranışın tersi sorumluluk almamak veya ortaya çıkan durumla ilgili başkasını sorumlu tutmaktır.
Halbuki özellikle iyi performans gösteren çalışanlar sorumluluk almayı gerçekten ister. Bu yüzden de
bu durumdan kaçınmak yerine süreci nasıl yöneteceğiniz konusunda net olmaya bakın.
KARAKTER VE YETKİNLİK BAZLI DAVRANIŞLAR


11.Önce dinleyin


Herhangi bir sonuca varmadan veya tavsiye vermeden önce samimiyetle karşınızdaki kişinin duygu ve
düşüncelerini anlamaya özen gösterin. Bu davranışın tam tersi; karşınızdakini dinlemeden önce
konuşmak veya konuşmak için sıranın sana gelmesini beklerken dinliyormuş gibi yapmaktır. Dinlerken
tüm varlığınızla karşınızdakini anlama niyetinizi hissettirin. Anladığınızı varsaymayın, durum sizin
varsayımınızdan çok daha farklı olabilir. İyi dinledikçe ekibinizin size çok daha açık olacağını ve
onların üzerindeki etkinizin arttığını göreceksiniz.


12.Sözünüzü Tutun


Verdiğiniz taahhütleri yerine getirmek bir ilişkide güven inşa etmenin en hızlı yoludur. Bunun tam
karşıtı verilen sözü tutmamak  ve tutulamayacak , inandırıcı olmayan sözler vermektir.
Bazen insanlar aile içinde verdikleri taahütlerde, iş hayatlarındakine göre daha esnek olabilirlermiş gibi
düşünürler. Halbuki her ikisi de aynı derecede önemlidir. Dolayısıyla verdiğiniz her taahhüdü yerine
getirmeye büyük özen gösterin.


13.Güven Yayın


Güven kelimesini bir eyleme dönüştürün. Yukarıda bahsettiğimiz davranışlar sizin güven yaratan bir
lider olmanıza yardımcı olurken 13.davranış sizin de diğerlerine daha çok güvenen bir lider olmanıza
yardım eder. Güven yaymak, güvenin karşılıklı gelişmesi için bir kaldıraç etkisi yaratır. Bu davranışın
tersi; güven duymamak veya sahte bir güven duygusu içinde olmaktır. Örneğin ekip arkadaşlarınızdan
birine bir sorumluluk verip onun görevini tamamlamak için gereken yetki ve kaynağı ondan esirgemek
veya aslında güvenir gibi görünüp kişiyi sürekli kontrol ederek mikro yönetim sergilemek gibi.