LİDERLİK GELİŞİMİ

Kalıpları yıkmanın ve kazanan kültür oluşturmanın temelinde liderin başarısı yatar. Çünkü
bireylerin davranışları ancak tutarlı ve örnek davranışlar sergileyen liderler tarafından
değiştirilebilir. FranklinCovey’in programları kapsamında farklı seviyedeki liderler,
sürdürülebilir başarının formülünü ve etkili lider olmanın inceliklerini öğrenir.