Sürdürülebilir Liderlik: Liderlerin 4 Temel Rolü

26/07/2018

İş Dünyası liderlerden ne bekliyor? 2017 yılında yapılan araştırmada şu başlıklar ortaya çıkıyor;

*Büyük düşünmek hızlı adapte olabilmek,

*Strateji geliştirmek ve uygulamak,

*Koçluk yapmak ve performansı geliştirmek.

(FranklinCovey – Re-Wired Group – 2017)

Bu beklentiler doğrultusunda; bir lider olarak karşılaştığınız en büyük zorluk nedir? Bir yandan sizden bunlar beklenirken, ekibinizle beraber siz ne kadar bağlılık yaşıyorsunuz ve etkileşim halindesiniz? Ve bunun için neye odaklanmaya, çoğaltmaya ve en önemlisi sürdürülebilir hale getirmeye ihtiyacınız var?

İnanılmaz bir hızla değişen iş dünyasında, liderlik gelişimine özellikle 1970 yılından sonra yönetişim (birlikte yönetmek) kavramı girmiş ve çalışanın bağlılığını sağlamak en önemli liderlik yetkiliği haline gelmiştir. Yönetim kaynak planlama, koordine ve kontrol etmeyi, yönetişim ise bir tarafın diğerini yönetmesinden öte birlikte karşılıklı etkileşime dayalı yönetim ve liderlik faaliyetlerini tanımlar. Sürdürülebilir liderlik etki yaratarak ekibin kendini yönetmesine alan tanıyarak birlikte sonuç almaktır. Yeni liderlik anlayışında birlikte yönetmek; bağlılığa, performansa ve motivasyona direk etki etmektedir. FranklinCovey yeni liderlik anlayışını 4 temel rol üzerine kurarak sürdürülebilir kılmaktadır. Güven yaymak, vizyon yaratmak, stratejiyi uygulamak ve koçluk yapmak. Bu 4 temel rol bağlılığa giden yoldur.

Etkili lider tüm ekip üyelerinin “Güven ortamında, anlamlı işler yapan, kazanan bir ekibin, değer gören bir üyesiyim” diyeceği kazanan kültürler oluştururlar ve ekip içi bağlılık yaratırlar.

Üzerimize giydimiz kıyafet mi yoksa damarlarımızın içinde akan kan mı? Nasıl var olmamız için damarlarımızın içerisinde akan kana ihtiyacımız varsa bir lider için ise “Güven” bağlılığa giden yolda en önemli ihtiyaçtır. Kişisel kredibiliteye odaklanarak güvenilir bir lider olmak, güven eylemenin sağlandığı ve sonucunda güven ortamının olduğu bir ekip kültürü yaratmak bir liderin en önemli sorumluluğudur.

Yeni nesil yaptığı işin anlamlı olduğunu fark ettiğinde, anlaşıldığında, değer gördüğünde, takdir edildiğinde ve maddi faktörlere ek olarak özellikle yaptığı işin bütüne olan katkısını görebildiğinde başka deyişle kazanıyor olduğunu hissettiğinde iç motivasyon sağlamaktadır. Neden, nereye ve nasıl gideceğini bilen ekiplerin performansları her zaman yüksek olmaktadır. Bunun için liderin net bir vizyon oluşturmaya, bu vizyonu gerçekleştirmek için büyük düşünüp strateji geliştirmeye, zorlu şartlara rağmen stratejiyi uygulamaya ve değer gören bağlı bireyler için ise iş üzerinde koçluk yapmaya ihtiyacı olmaktadır.

Günümüz liderlerinden net ve zorlu beklentilerin olması ve hazır lider azlığı liderlik yetkinlik gelişimi alanında faaliyet gösteren şirketlerin ilgi odağı olmuştur. 2016 yılında FranklinCovey gerçekleştirtiği araştırma sonucu liderlerin yaşadığı en önemli 8 zorluğa çözüm bulmaya odaklanmıştır.

Bu zorluklar;

*Çalışanların bağlılık ve motivasyonlarını artırabilmek ve onları elde tutmak

*Farklı nesillere liderlik etmek

*Değişimi yönetmek

*Koçluk ve mentorluk yapmak

*Stratejiyi uygulamak

*Diğer liderleri geliştirmek

*Sonuç üretmek

*İşi Yönetmek

FranklinCovey olarak bu ihtiyaç doğrultusunda 2018 Ocak ayından Dünya’da ve Türkiye’de Liderlerin 4 Temel Rolü yeni liderlik programımızı iş ortaklarımızla paylaşmaktayız.

Bir sonraki yazımızda deyineceğimiz konu 4 temel rolün en önemlisi olan içeriden dışarıya yayılan Güven olacaktır.