Amaç

Bireylerin arzu ettikleri hedeflere ulaşırken kazan-kazan yöntemini kullanarak uzun soluklu ilişkiler kurmalarını sağlamak

İçerik

Eğitimde müzakere ile ilgili genel bilgileri edinme, kurallarını öğrenme, hazırlık süreci, müzakere süreci, müzakereci tipleri, iletişim modelleri gibi temel konular öğrenildikten sonra vaka çalışmaları ile desteklenir.

Kimler Katılabilir

Tüm çalışanlar

İş Sonuçlarına Katkısı

  • Hedeflere ulaşmanın kolaylaşması
  • Kazan-kazan anlayışı ile kalıcı başarının öğrenilmesi,
  • Müzakere becerisinin gelişmesi

Süre

2 Gün

Tam İçerik İçin Tıklayınız!

Request a Demo