Amaç

Bu eğitim ile günümüzün hızla değişen ve kırılganlaşan dünyasında problem çözme ve karar verme becerilerinin kritik öneminin kavranması hedeflenmektedir. Teknolojik ilerlemelerin, küresel etkileşimin ve sürekli değişen iş dinamiklerinin etkisiyle, bireyler ve organizasyonlar karşılarına çıkan çeşitli zorluklarla başa çıkmak zorunda kalmaktadırlar. Bu bağlamda, problem çözme ve karar verme becerileri, sadece iş dünyasında değil, günlük yaşamda da hayati bir önem taşımaktadır. Takımların veya organizasyon içinde etkileşim halindeki birim ve bölümlerin de, özellikle iş birliği ve verimlilik açısından problem çözme becerilerine sahip olmaları önemlidir. Ekip olarak karşılaşılan problemleri etkili bir şekilde çözmek, inovasyonu teşvik etmek ve hedeflere ulaşmak için problem çözme becerileri kritiktir. Bu eğitim, katılımcıların bireysel, ekip ve takım olarak problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

İçerik

Eğitim, problem çözme ve karar verme süreçlerini kapsayan 5 temel adım altında yapılandırılmıştır. İçeriğinde, 20’nin üzerinde problem çözme ve karar verme aracı ve tekniği bulunmaktadır. Ayrıca, güncel vakalar, iletişim teknikleri, çözüm odaklı yetkinlikler, görsel eğitim içerikleri, envanterler ve takım oyunları gibi çeşitli araçlarla desteklenir. Bu sayede, katılımcılar somut, gerçek ve uygulama temelli deneyimler yaşayarak konuları daha derinlemesine öğrenirler.

Kimler Katılabilir

Her sektörden ve her kademeden bireyler ve takımlar, bu eğitime katılabilirler. Günlük yaşamlarında veya iş hayatlarında karşılaştıkları problemlere daha etkili çözümler bulmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. Eğitim, yeni mezunlardan deneyimli profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesini hedefler ve katılımcıların çeşitli yaşam ve iş deneyimlerinden faydalanır.

İş Sonuçlarına Katkısı

Eğitim sonrasında katılımcılar, problemleri daha sistemli bir şekilde ele alabilir hale gelirler. Yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilme yetenekleri artar ve etkili iletişim becerileri geliştirilir. İş birliği içinde çalışma yetenekleri güçlenir ve sonuç olarak, iş yaşamında ve günlük hayatta daha etkili, verimli ve başarılı olma potansiyelleri artar.

Süre

1- 2 gün

Tam İçerik İçin Tıklayınız!

Request a Demo