Amaç

Bireylerin, karşılaştığı problemleri hızlı ve doğru bir şekilde çözebilmesini, olaylara farklı açılardan bakabilmesini ve farklı çözüm yolları üretebilmesini, karar alma sürecinde doğru bir yol izleyerek sonuca ulaşabilmesini sağlamak

İçerik

Bireylerin problem çözme aşamalarını ezberlemelerinden ziyade onların doğru düşünce tarzı ile problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanmaları sağlanır.

  • Problemin tanımı ve olası nedenleri
  • Beyin fırtınası ve sistemik yaklaşım ile çözüm önerileri oluşturma, karar alma süreci ve dengeli düşünme
  • Karar alma araçları ile uygulamalar yapma
  • Problemin alınan aksiyonlar karşısındaki durumu ve kontrol noktaları

Kimler Katılabilir

Tüm çalışanlar

İş Sonuçlarına Katkısı

  • Beyin Fırtınası tekniği ile tüm alternatiflere bakmayı öğrenme
  • 6W2H / 5W1H
  • 5 Neden Analizi ve Risk Analinizini öğrenerek günlük hayatta kullanma
  • Balık Kılçığı yöntemi ile konuya detaylı bakma ve öncelik yönetimini yapabilme

Süre

1 veya 2 gün

Tam İçerik İçin Tıklayınız!

Request a Demo