Amaç

Bu eğitim ile bugünün hızla değişen ve gelişen dünyasında stratejik düşünme ve planlamanın önemini vurgulamaktır. Günümüzde, teknolojik ilerlemelerin, küresel kırılganlığın ve pazar dinamiklerinin sürekli değişmesi, işletmeler için belirsizlikler ve fırsatlarla dolu bir ortam yaratmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin rekabet avantajını sürdürebilmek ve başarılı olabilmek için stratejik bir yaklaşıma sahip olmaları kritik bir hal almıştır. Bu eğitim, katılımcıların bu değişen ve belirsizliklerle dolu ortamda stratejik düşünme becerilerini geliştirerek, şirketlerini vizyon ve misyonlarının da ötesine taşıyarak geleceğe hazırlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

İçerik

Eğitim programı, stratejik düşünme ve planlama süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, stratejik yönetimde kullanılan temel araçları ve teknikleri öğrenirler. SWOT analizi, PESTEL analizi, rekabet gücü analizi gibi stratejik planlama araçları detaylı bir şekilde incelenir ve uygulamalı olarak çalışılır. Ayrıca, vaka analizleri ve gerçek hayattan örneklerle stratejik karar alma süreçleri pratikte deneyimlenir. Bunların yanı sıra, stratejik düşünme ve liderlik arasındaki ilişki de vurgulanarak, katılımcıların liderlik rollerinde stratejik düşünme yeteneklerini nasıl kullanabilecekleri üzerinde durulur.

Kimler Katılabilir

Eğitime, iş dünyasında stratejik düşünme becerilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. Başta yöneticiler olmak üzere, işletme sahipleri, proje yöneticileri, pazarlama ve satış profesyonelleri, insan kaynakları yöneticileri ve uzmanlar gibi farklı pozisyonlardan ve sektörlerden profesyoneller eğitimden fayda sağlayabilirler.

İş Sonuçlarına Katkısı

Eğitim sonucunda, katılımcılar iş ve sosyal hayatta daha etkili stratejik kararlar alabilir hale gelirler. Stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, katılımcıların organizasyonel hedeflere daha etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlar. Ayrıca, hızlı değişen iş ortamlarında, katılımcılar stratejik esneklik kazanarak, değişen şartlara daha hızlı uyum sağlama yeteneklerini artırırlar. Bu da şirketlerin rekabet avantajını sürdürebilmelerine ve uzun vadeli başarılarını güvence altına almalarına yardımcı olur.

Süre

2 gün

Tam İçerik İçin Tıklayınız!

Request a Demo