Stratejik İnsan Kaynağı Yönetimi ve İyi Oluş Hali: Kurumsal Gelişim ve Eğitimin Rolü

23/11/2023

Stratejik bir bakış açısıyla insan kaynağı yönetimini ele alan, organizasyonel gelişim departmanlarının gündemi giderek yoğunlaşıyor. Değişen dünya koşullarında kurumsal gelişim ve eğitim yatırımları denilince sadece beceri ve yetenek geliştirmekle sınırlı kalmayan bu gündem; inovasyonu yönetmek, kültürel çeşitliliği desteklemek, esnek çalışma modellerine yer vermek, eğitim ve gelişim programları tasarlamak, performans değerlendirmeleri ve geri bildirim mekanizmalarını yönetmek ve dijital dönüşümü etik değerlere bağlı olarak yönlendirmek gibi önemli unsurları içeriyor.

Dünya genelinde kurumlar her yıl büyük yatırımlar yaparak çalışanlarını ve organizasyonlarını geliştirmeye odaklanıyor. Türkiye’de ise bu alandaki yatırımın önemi her geçen gün artıyor.

Değişimin başrolde olduğu kurumsal süreçlerde inovasyon ile ilerlemeyi yönetmek, kültürel farklılıkların bizi çeşitlendirmesine izin vermek, çalışanların iş hayatlarıyla özel yaşamları arasında denge sağlamalarına yardımcı olmak üzere esnek çalışma modellerine yer verirken, tüm kuşakların beklentilerine cevap vermek şirketlerin başarısı için kritik öneme sahip. Üstelik bunu dijital dönüşümün kalbinde, bir yanda etik ilke ve değerlere sadık kalırken bir yandan da potansiyel liderleri belirleyip ve onların liderlik becerilerinin gelişimi odağında yapmak ise çıtayı bir kademe daha yukarı çekiyor.

“Bu başarı neyle ölçülüyor?” derseniz; 2023 Temmuz ayında Müge Çevik’in Harvard Business Review için kaleme aldığı “Kurumsal Eğitim İşe Yarıyor Mu?” başlıklı makalesine göre:

Tüm dünyada kurumlar yılda beş yüz milyar dolardan daha fazla yatırımı çalışanlarını ve organizasyonlarını geliştirmeye harcıyor. Bir çalışanın yılda ortalama 33,5 saat / yaklaşık 3,5 gün eğitim aldığı ABD’de  çalışan başına harcanan gelişim bütçesi bin dolar iken, ülkemizde bu rakam 2020 yılında 610 TL kadardı. Dolar bazında ABD’de harcanan bütçe aynı kalmakla birlikte, pandemi ve online gelişim büyümesi ile ülkemizde dolar kadar artmadığını söylemek mümkün.

Bizler artık sürdürülebilirlik adı altında artan küresel yenilik ve değişimle birlikte kapsamlı bir proje ekonomisinde yaşıyoruz. Buna göre bin dolarlar ile ifade edilmese de Türkiye’de pek çok iş ortağımızın çalışanlarının yetkinliklerini artırıp potansiyellerini açığa çıkarmak için, süreçlerini iyileştirmek ve organizasyonel yapılanmayı kuvvetlendirmek için eğitim aldırdığını biliyoruz.

Makalenin 20 yıllık deneyimimizi özetlemiş olmasına şaşırmadık, zira eğitim isimleri, beklentiler, dönem veya katılımcılar her geçen gün değişse de beklenti aynı: Etkililik ve İyi oluş.

Peki siz neredesiniz?

Kurumlarınız ve kıymetli insan kaynağı için, vizyon ve hedeflerin net belirlendiği, proaktif bir yaklaşım benimsemeyi teşvik eden, inovasyonu destekleyen, esnek çalışma modellerine önem veren ve dijital dönüşümü etik değerlere bağlı olarak yönlendiren bir iş ortamı hazırlayarak; potansiyellerini açığa çıkaracakları daha etkili ve tatmin edici bir iş yaşamı sürebilecekleri bir yolculuk tasarlamak için bir araya gelmek ister misiniz?