Amaç

Psikolojik güvenliği artırarak, iş yerinde sağlıklı bir şekilde varoluş sağlamaktadır. Katılımcılar, işyerinde psikolojik güvenliğin önemini anlamak, ekiplerinde psikolojik güvenliği inşa etmek için gerekli beceri ve uygulamalara sahip olacaklar. Eğitim hangi liderlik tarzının psikolojik güvenliği inşa etmekte gerekli olduğunu ve liderin bu süreçte geçmesi gereken aşamaları aktarmaktadır. Katılımcılar, eğitim sonrasında korku ve kaygıları nasıl yok edebileceğine yönelik derin bir anlayış ve beceriyle ve ekiple beraber psikolojik güvenliği nasıl sürdürülebilir kılacağına dair strateji ve iç görülerle ayrılırlar. Son olarak, eğitimde iş yerinde sağlıklı bir iş ortamının avantajlarına dair farkındalık artırılır ve katılımcılar bu doğrultuda hareket etmeye teşvik edilir.

İçerik

Algıların, yargıların, tetikleyecilerin, reaksiyonların fark edilmesini sağlayarak, öz farkındalığı artırmak. Psikolojik güvenliğin önemini aktararak, ekibi ortak bir amaç etrafında toplamak. Psikolojik güvenlik için gerekli olan davranış ve becerilerin kazanılmasını sağlamak ve çalışanları sürece dahil ederek, onları vizyonun bir parçası haline getirmek. Koçluk becerileri ile kaygıları dönüştürebilme becerisine sahip olmak ve zorlayıcı durumlara çalışanı, ekibi ve organizasyonu odağında tutarak liderlik edebilmek. Psikolojik güvenliğin oluşturulmasına dair strateji geliştirerek eyleme geçebilmek.

Kimler Katılabilir

Tüm çalışanlar

İş Sonuçlarına Katkısı

İş yerinde psikolojik güvenliği artırmak, bir dizi olumlu etkiyi beraberinde getirir. Öncelikle, bu durum daha yüksek performanslı ekiplerin oluşmasını destekler. Çalışanlar, fikirlerini özgürce ifade edebildiklerinde ve hatalarını rahatça paylaşabildiklerinde, daha yenilikçi ve verimli olma eğilimindedirler. Aynı zamanda, psikolojik güvenlik çalışanların işlerine duygusal olarak bağlı olmalarını ve işlerinden daha fazla memnun olmalarını sağlar, bu da işyerindeki devir oranlarını azaltabilir ve çalışanların uzun vadeli olarak şirkete sadık kalmasını teşvik edebilir. Güvenli bir iş ortamı ayrıca inovasyonu teşvik eder ve çalışanların risk alması konusunda onları cesaretlendirebilir, bu da şirketin rekabet avantajını artırabilir. Bu faktörler, şirketin genel performansını ve itibarını güçlendirerek uzun vadeli başarı için temel oluşturur.

Süre

1 gün

Tam İçerik İçin Tıklayınız!

Request a Demo